Nocny Bieg Świętojański – zmiany w organizacji ruchu (21-22.06.2024)
1091 (691) 2013-03-15 - 2013-03-21

Mały procent - wielka sprawa!

Już po raz ósmy przystępujemy do kampanii „Mały procent - wielka sprawa". W związku z trwającym do końca kwietnia okresem rozliczeń podatkowych, dotyczącym podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2012 pragniemy przypomnieć Państwu o możliwości przekazania 1% podatku dla działających na rzecz Gdyni i jej mieszkańców organizacji OPP.
Obecnie w Gdyni zarejestrowanych jest 70 organizacji uprawnionych do otrzymania należnej części podatku. Należy jednak podkreślić, że na terenie naszego miasta działa ich o wiele więcej. Ich działalność dotyczy niemalże każdego obszaru naszego życia, a to na jaki cel zechcemy przekazać nasz 1% zależy wyłącznie od nas!
Aby ułatwić Państwu ten wybór prezentujemy kolejne 8 organizacji. Pełna lista na stronie: www.gdynia.pl/1procent.
Uwaga! Jeśli jesteś emerytem lub rencistą i chcesz przekazać swój 1% podatku, do 30 kwietnia 2013 r. powinieneś złożyć w swoim urzędzie skarbowym zeznanie podatkowe PIT-37, w którym wykażesz dochody z renty lub emerytury (zgodnie z przesłanym z ZUS drukiem PIT40A/11A). W składanym zeznaniu podatkowym (PIT-37) musisz wypełnić część „H" dotyczącą organizacji, której chcesz przekazać 1% podatku.25. Stowarzyszenie Psychologów Chrześcijańskich KRS 0000176762
ul. Portowa 11, 81-350 Gdynia, tel. 58 661 80 55, www.spch-gdansk.pl
Stowarzyszenie proponuje indywidualną pomoc terapeutyczną, warsztaty psychoterapeutyczne dla kobiet, mężczyzn i młodzieży, grupy wsparcia, zajęcia edukacyjne, konferencja ogólnopolska nt. „Tożsamość- Rozwój. Kryzys. Poszukiwanie" oraz seminaria otwarte o tematyce psychologiczno-psychiatryczno - duchowej. Członkowie stowarzyszenia, będący wykwalifikowanymi specjalistami, wspierają osoby zgłaszające się po pomoc psychologicznie, psychiatrycznie i duchowo. Stowarzyszenie otrzymało medal Senatu RP „Dobro Rzeczypospolitej Najwyższym Prawem".

26. Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Nadpobudliwością Psychoruchową i Ich Rodzinom „POMOST" KRS 0000106033
ul. Orłowska 70, 81 - 542 Gdynia, tel. 509 073 743, www.pomost.pomorskie.pl

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Nadpobudliwością Psychoruchową i Ich Rodzinom „POMOST" powstało w kwietniu 2002 roku w Gdyni z inicjatywy rodziców, aby wspierać rozwój i funkcjonowanie społeczne dzieci z nadpobudliwością psychoruchową, pomagać ich rodzinom oraz kształtować postawy zrozumienia i akceptacji dla ich problemów. Organizacja zajmuje się w szczególności pomocą dzieciom z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi (ADHD), pomaga też dzieciom, u których nadpobudliwość towarzyszy innym zaburzeniom (np. zespołowi Aspergera, zespołowi Tourette'a, zaburzeniom zachowania). Swoimi działaniami stowarzyszenie obejmuje nie tylko Gdynię, ale całe województwo pomorskie.

27. Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym KRS 0000112634
ul. Dąbrowszczaków 28, 80-365 Gdańsk, tel. 58 557 53 41, www.spoa.org.pl
Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym od ponad 20 lat pomaga osobom z autyzmem i ich rodzinom. Celem działań Stowarzyszenia jest organizowanie systemu pomocy dla osób z autyzmem od wczesnego dzieciństwa po wiek dojrzały w ramach programu Żyć Razem. Stowarzyszenie prowadzi Centra Aktywizacji Zawodowej i Społecznej dla Dorosłych Osób z Autyzmem w Gdyni i Gdańsku - jedyne tego typu placówki w województwie pomorskim, w których kilkadziesiąt dorosłych osób z autyzmem jest przygotowywanych do podjęcia aktywności zawodowej i prowadzenia maksymalnie samodzielnego życia. Stowarzyszenie stale udziela różnych form wsparcia rodzinom oraz prowadzi dla nich poradnictwo oraz punkt konsultacyjno-diagnostyczny. Obecnie udziela specjalistycznego wsparcia ponad 250 osobom z autyzmem oraz ich rodzinom. Najnowszym i pionierskim w skali kraju projektem Stowarzyszenia, na który przeznaczone zostaną środki uzyskane z odpisu 1% jest budowa Wspólnot Domowych dla dorosłych osób z autyzmem.

28. Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji KRS 0000102130
Centrum Integracja w Gdyni
ul. Traugutta 2, 81-388 Gdynia, tel. 58 660 28 38, www.integracja.org
Stowarzyszenie zapewnia bezpłatne, profesjonalne i kompleksowe wsparcie na rynku pracy dla osób z niepełnosprawnością oraz dla pracodawców chcących zatrudnić niepełnosprawnych pracowników. Centrum świadczy usługi z zakresu doradztwa zawodowego, udziela porad socjalno-prawnych, ekonomicznych i psychologicznych, przeprowadza specjalistyczne szkolenia, przygotowuje także zainteresowane osoby do otwarcia i prowadzenia własnej firmy. Stowarzyszenie realizuje wiele projektów m.in. „Projekt - Kobieta", szkolenia „Bezpiecznie nad wodą, czyli gdzie możemy się kąpać oraz jak udzielić pierwszej pomocy" oraz koordynuje konkurs „Polska bez barier". W Centrum dostępne są bezpłatne publikacje specjalistyczne oraz bezpłatny magazyn „Integracja" - największe w Polsce pismo podejmujące tematykę niepełnosprawności.

29. Stowarzyszenie Rodzin Chorych na Zespół Marfana Oraz Inne Zespoły Uwarunkowane Genetycznie „Pomóżmy Naszym Dzieciom" KRS 0000047797
ul. Świętojańska 49/17, 81-391 Gdynia, tel. 601 286 245, www.marfan.pl
Stowarzyszenie Marfan Polska od 17 lat pomaga dzieciom z rodzin o rzadkim schorzeniu genetycznym dotyczącym wzroku, serca i kręgosłupa (Zespół Marfana). Organizuje rehabilitację wyjazdową, szkolenia opiekunów i rehabilitantów. Członkowie Stowarzyszenia pomagają sobie w codziennych zmaganiach, przyjaźnią się, odwiedzają w szpitalach, dbają o edukację swoich podopiecznych. Działania stowarzyszenia skierowane są także na szerzenie informacji o rzadkich schorzeniach genetycznych, zwłaszcza Zespołu Marfana i zespołach marfanopodobnych, w celu dotarcia do osób chorych i uświadomienia im zagrożeń oraz pokierowaniu dalszym postępowaniem (wskazanie drogi leczenia, konsultacji). Środki finansowe przeznaczane są na pomoc rodzinom, których dzieci poddawane są operacji serca lub wzroku albo na konieczną rehabilitację.

30. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Gdyni KRS 0000216162
ul. Warszawska 45, 81-309 Gdynia, tel. 58 620 14 60, www.tpdgdynia.republika.pl
Towarzystwo działa w trosce o jakość warunków życia dziecka, jego wszechstronny rozwój, zdrowie, bezpieczeństwo i godność. Prowadzi Klub Młodzieżowy, pomagając w zagospodarowaniu wolnego czasu, rozwiązywaniu problemów czy pomocy w nauce. Zapobiega wykluczeniu społecznemu dzieci i młodzieży. Organizuje kolonie letnie o profilach: sportowym, wypoczynkowym i zdrowotnym.

31. Towarzystwo Przyjaciół Orłowa
KRS 0000030276
ul. Wrocławska 83A/6, 81-553 Gdynia, tel. 601 290 245
Towarzystwo Przyjaciół Orłowa działa na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków, walorów krajobrazowych i środowiska naturalnego Orłowa i Kolibek. Opiniuje miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego i wnioskuje o wpisy do rejestru zabytków. Inspiruje i inicjuje rozwój dzielnicy oraz rewaloryzację jej nadmorskiej części, współpracując z samorządem i stosownymi urzędami. Chroni i utrzymuje 120-letni, zabytkowy Domek Żeromskiego, w którym prowadzi działalność muzealną i edukacyjną poświęconą pisarzowi. TPO ma siedzibę w Domku, a obok utworzyło i utrzymuje mini-skansen rybacki. Jest także organizatorem wielu imprez kulturalnych, spotkań autorskich, koncertów, wykładów, prezentacji historycznych i zajęć edukacyjnych dla szkół.

32. Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej - Obwód Gdyński KRS 0000057720 z dopiskiem: POM020
ul. Małokacka 27/2, 81-654 Gdynia, tel. 506 272 580 www.gdynia.zhr.pl
Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej powstał w 1989 roku. Obecnie na terenie Gdyni działa ponad 30 jednostek skupiających ponad 500 osób. Celem Związku jest wychowanie młodego człowieka metodą harcerską w oparciu o treść Prawa i Przyrzeczenia Harcerskiego. Metoda ta opiera się na dobrowolności i kontakcie z przyrodą. Drużyny ZHR na co dzień współpracują z lokalną społecznością, parafiami, szkołami, próbując docierać do tych dzieci, dla których harcerstwo będzie pomocą i wsparciem, szansą na aktywne i pożyteczne spędzenie wolnego czasu, kształtowaniem charakteru i przygotowaniem do dorosłego życia. Poza uczestnictwem w cotygodniowych zbiórkach, harcerze jeżdżą na biwaki, rajdy i zloty, zimą - na zimowiska, a latem uczestniczą w obozach letnich pod namiotami, koloniach zuchowych lub obozach wędrownych. 

Przekonajmy się jak łatwo jest pomagać i włączmy się w Kampanię „Mały procent - wielka sprawa!"
Zostawmy swój 1% w naszym mieście i przekażmy go gdyńskim organizacjom pozarządowym! Szczegółowe informacje na stronie www.gdynia.pl/1procent lub pod nr tel. 58 661 35 41.

ikona