1091 (691) 2013-03-15 - 2013-03-21

Zdjęcia poszukiwane

Rada Dzielnicy Pustki Cisowskie - Demptwo zwraca się do mieszkańców z prośbą o wypożyczenie fotografii w związku z zamiarem przygotowania wystawy pt. „Demptowo i Pustki Cisowskie w starej fotografii lata 1925 - 1975".
Kontakt w biurze Rady Dzielnicy, ul. Czeremchowa 1, pok. 39, tel. 58 664 56 21 w dniach: 20 marca, 27 marca i 10 kwietnia w godz. 17.00 - 18.00.

ikona