1092 (692) 2013-03-22 - 2013-03-28

Spotkanie grupy wsparcia "SAMI SOBIE"

Grupa wsparcia „SAMI SOBIE" działająca w Dziennym Domu Pomocy Społecznej ul. Gen. Maczka 1 zaprasza na spotkanie pod tytułem „Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności - instytucja działająca na rzecz osób niepełnosprawnych".
Spotkanie odbędzie 25.03 2013 r. o godz. 17.00, ul. Gen. Maczka 1.

Wstęp wolny. 

ikona