1092 (692) 2013-03-22 - 2013-03-28

Zapisy do...

Żłobek „Safari" prowadzi zapisy dzieci w wieku od 20 tygodnia życia do 4 lat. Placówka posiada pozytywne opinie Straży Pożarnej oraz SANEPID-u, jest wpisana do rejestru żłobków prowadzonego przez Prezydenta Miasta Gdyni. Chwarzno, ul. Okrężna 1A, tel. 518 522 842, 518 522 842. Strona internetowa: www.safari.edu.pl.

***

Niepubliczne Przedszkole PROMYCZEK na - Chwarznie prowadzi zapisy dzieci na rok szkolny 2013/2014. Zajęcia w trzech grupach wiekowych: 3, 4 i 5 lat (zerówka). Strona internetowa: www.promyczekgdynia.pl, tel. 508 878 701.

***

Dyrekcja Punktu Przedszkolnego „Magiczny Zamek" zaprasza na Dzień Otwarty - w najbliższy czwartek, 21 marca w godzinach 10.00 - 12.00, do Małego Kacka, ul. Łowicka 86 A. Punkt Przedszkolny wpisany do ewidencji szkół i przedszkoli Wydziału Edukacji realizuje nauczanie zgodnie z programem zatwierdzonym przez MEN. Zajęcia odbywają się w dwóch językach: angielskim i polskim. Strona internetowa: www.magiczny-zamek.pl, e-mail: magiczny-zamek@wp.pl, tel. 517 195 596.

***

Akademia Muzyczna Szansa zaprasza na darmową lekcję śpiewu, gry na skrzypcach, perkusji, pianinie, gitarze elektrycznej i klasycznej, dzieci i młodzież w wieku 6 - 17 lat. Zajęcia odbywają się na Dąbrowie przy ul. Lubczykowej 2A. Zapisy pod numerem telefonu 536 862 837 lub e-mail: biuro@muzycznaszansa.com.

***

Społeczne Ognisko Muzyczne „Musica Sacra" w Gdyni mieszczące się w budynku Szkoły Muzycznej, ul. Biskupa Dominika 13a, zaprasza dzieci od pierwszego roku życia oraz dzieci w wieku od trzech do sześciu lat do przedszkola muzycznego na zajęcia muzyczno-ruchowe. Tel. kontaktowy: 58 622 73 51.

***

Niepubliczne Przedszkole „Świat Smyka", Chylonia, ul. Rozewska 25-29 wpisane do ewidencji placówek niepublicznych UM prowadzi zapisy na nowy rok przedszkolny 2013/2014. Zaprasza dzieci w wieku od 2,5-5 lat. Zapisy telefonicznie pod nr 605 29 07 69 oraz na miejscu w placówce. Strona internetowa: www.swiatsmyka.pl.

***

Stowarzyszenie „Lepsze Życie" zaprasza młodych dorosłych w wieku od 18 do 30 lat na bezpłatne kursy języka angielskiego w Ośrodku Wsparcia Psychoterapeutycznego „Podwójny Problem" w Gdyni przy ul. Traugutta 9 na tyłach Centrum Zdrowia Psychicznego. Spotkania odbywają się w soboty w godzinach przedpołudniowych. Osoby, które na zajęcia chcą zapisać się po raz pierwszy, powinny przyjść o godz. 10.30 (kwalifikacja do odpowiedniej grupy). Zajęcia prowadzi doświadczona nauczycielka i anglistka Małgorzata Glińska - Leinz.

***

I Akademickie Liceum Ogólnokształcące im. Zasłużonych Ludzi Morza przy ul. Narcyzowej 6 w dniu 23 marca 2013 r. (sobota) w godz. 10.00 - 13.00 organizuje „Dzień Otwarty Szkoły".

***

Szkoła Podstawowa nr 44 na Obłużu prowadzi zapisy dzieci 5 i 6 - letnich do zerówki oraz dzieci 6 i 7 - letnich do klas pierwszych na rok szkolny 2013/2014. Szkoła dysponować będzie również wolnymi miejscami w klasie trzeciej oraz czwartej. Informacje pod nr tel. 58 625 48 25 oraz na stronie internetowej: www.zs12gdynia.pl.

***

Gimnazjum nr 17 na Obłużu, ul. Sucharskiego 10, prowadzi zapisy do klas pierwszych na rok szkolny 2013/2014. Szczegółowe informacje na stronie internetowej szkoły: www.zs12gdynia.pl (zakładka rekrutacja) oraz pod nr tel. 58 625 48 25.

***

Zespół Sportowych Szkół Ogólnokształcących w Gdyni to placówka, w której funkcjonuje Sportowa Szkoła Podstawowa nr 14, Sportowe Gimnazjum nr 9, VII Sportowe Liceum Ogólnokształcące i Szkoła Mistrzostwa Sportowego w gimnastyce artystycznej. 13 kwietnia (sobota) w godz. 11.00 - 13.00 odbędzie się Dzień Otwarty szkoły.

***

Placówka Muzyczna Forte prowadzi zapisy na II semestr nauki gry na elektronicznych instrumentach klawiszowych-key'boardach. Zajęcia w YMCA Gdynia przy ul. Żeromskiego. Wszystkie informacje i zapisy na zajęcia uzyskasz pod nr tel. 601 65 03 63.

***

Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych nr 17 w Gdyni ogłasza nabór do:
Punktu Przedszkolnego nr 1 przy Szkole Podstawowej Specjalnej nr 24 w Gdyni, ul. Witomińska 25/27, dla dzieci w wieku od 3 do 5 lat z autyzmem bądź niepełnosprawnościami sprzężonymi; Oddziału Przedszkolnego w Szkole Podstawowej Specjalnej nr 24 w Gdyni, ul. Witomińska 25/27, dla dzieci w wieku od 5 do 6 lat (w przypadku odroczenia obowiązku szkolnego do 7 lat) z autyzmem bądź niepełnosprawnościami sprzężonymi; Szkoły Przysposabiającej do Pracy nr 2 w Gdyni, ul. Witomińska 25/27, dla absolwentów gimnazjów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub niepełnosprawnościami sprzężonymi.
Wnioski należy składać w terminie od 25.03.2013 r. do 17.04.2013 r. w sekretariacie szkoły (tel. 58 620 72 25).
Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie o autyzmie lub sprzężonych niepełnosprawnościach, opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka lub orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (dotyczy poz. 1 i 2).

***

Dyrekcja Zespołu Szkół nr 7, ul. Stawna 4/6, rozpoczęła zapisy do klas pierwszych gimnazjum, szkoły podstawowej oraz oddziałów przedszkolnych dla dzieci 5 i 6 letnich na rok szkolny 2013/2014. Szczegółowe informacje w sekretariacie szkoły, tel. 58 624 04 07 lub na stronie internetowej: www.zs7.gdynia.pl. 

ikona