1117 (717) 2013-09-27 - 2013-10-03

Terapia dla młodych

Fundacja Pomorskie Centrum Psychotraumatologii zaprasza niezatrudnionych młodych dorosłych w wieku 19 - 30 lat z woj. pomorskiego, zagrożonych wykluczeniem społecznym, po doświadczeniach różnych traum, na bezpłatne konsultacje do 5-miesięcznego intensywnego cyklu terapeutycznego, który zawiera psychoterapię grupową trzy razy w tygodniu oraz zajęcia warsztatowe służące aktywizacji zawodowej.
Zajęcia ruszą w październiku i będą prowadzone przez doświadczone psychoterapeutki. Informacje i zapisy pod nr tel.601 20 63 23 (Dorota Pruszyńska) oraz 607 40 90 59 (Iza Pawłowicka).
Program finansowany przez Unię Europejską.

ikona