1122 (722) 2013-11-08 - 2013-11-14

Akademia handlowa 50+

Osoby po 50. roku życia, które szukają nowych możliwości rozwoju zawodowego mogą wziąć udział w projekcie pod hasłem: „Akademia Handlowa 50+ - innowacyjny model walidacji i uzupełniania kompetencji zawodowych osób 50+".
Projekt skierowany jest przede wszystkim do osób, które przynajmniej od roku pracują w handlu, mieszkają na terenie województwa pomorskiego, chcą sprawdzić swoje zawodowe predyspozycje i poprawić swoje kompetencje w handlu. Jest to szkolenie dla osób, które zamierzają zmienić lub znaleźć pracę i chcą być bardziej konkurencyjnymi na rynku zatrudnienia. Uczestnicy będą mogli wziąć udział w programie rozwojowym kompetencji handlowych i sprzedażowych opartym o sesje Development Center (DC) - sesje DC to najdroższa i najbardziej efektywna forma rozwoju oparta o obserwację i indywidualną informację zwrotną. Ponadto każdy uzyska bezpłatny dostęp do programu, który wart jest 10 tys. zł, a także otrzyma certyfikat potwierdzający zdobyte kwalifikacje.
Zapisy rozpoczęły się 1 października 2013 r. i potrwają do wyczerpania miejsc.
Wszelkich informacji udzielają:
- koordynator testów, tel. 881 777 854,
- kierownik projektu, tel. 58 662 42 43,
- asystent projektu, tel. 58 662 42 37.
Dokumenty rekrutacyjne znajdują się na stronie: http://www.projektpomarancza.pl/projekty/akademia-handlowa-50/rekrutacja/
oraz www.akademiahandlowa.pl w zakładce rekrutacja. Liczba miejsc w projekcie jest ograniczona! 

ikona