1122 (722) 2013-11-08 - 2013-11-14

Goście z Niemiec u młodzieży z IX LO

W dniach 9 - 16 października uczniowie IX LO w Gdyni gościli w swoich domach uczniów Gimnazjum EMA w Bonn. Młodzież obu szkół realizowała projekty edukacyjne, których celem była promocja Gdyni i regionu, łamanie stereotypów dotyczących Polaków i Niemców oraz doskonalenie umiejętności językowych. Druga część projektu XIX wymiany polsko-niemieckiej przewidziana jest na początek kwietnia 2014 roku, kiedy to polscy uczniowie odwiedzą swoich przyjaciół w Bonn. Realizacja wymiany nie byłaby możliwa bez wsparcia finansowego i zaangażowania rodziców uczniów goszczących młodzież polską i niemiecką, także pomocy finansowej Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży z Warszawy.  

ikona