1122 (722) 2013-11-08 - 2013-11-14

Miasto Gdynia w okresie II wojny światowej - VI Spotkanie pamięci

Prezydent Miasta Gdyni i Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej zapraszają na VI Spotkanie Pamięci organizowane w ramach edukacyjnego projektu badawczego „Miasto Gdynia w okresie II wojny światowej".

Podczas spotkania Naczelnik Biura Rozwoju Miasta Ryszard Toczek, koordynator projektu, przedstawi stan prac nad poszukiwaniami informacji o gdyńskich ofiarach wojny, Małgorzata Sokołowska przedstawi inicjatywę zorganizowania stałej wystawy: „Nasi Ojcowie, Nasze Matki". Spotkaniu będzie towarzyszyła wystawa „Gdynia 1939. Losy miasta i ludzi" z Muzeum Miasta Gdyni. Spotkanie odbędzie 14 listopada 2013 r. o godz. 17.00 się w Filii nr 15 Miejskiej Biblioteki Publicznej przy al. Marsz. Piłsudskiego 18.

ikona