Nocny Bieg Świętojański – zmiany w organizacji ruchu (21-22.06.2024)
1122 (722) 2013-11-08 - 2013-11-14

O Janie Pawle II

Klub Myśli Jana Pawła II zaprasza na spotkania dyskusyjne. Celem jest pogłębienie wiedzy o nauczaniu Jana Pawła II, by przygotować wiernych do doniosłego wydarzenia, jakim będzie uroczystość Jego kanonizacji 27 kwietnia 2014 roku.
Program spotkań:
13.11. 2013 r. - „Prymat następcy Piotra - nowa forma sprawowania posługi papieża" - ks. dr Krzysztof Drews;
11.12. 2013 r.
- „Prawda o Człowieku - na podstawie Encykliki Jana Pawła II Redemptor Hominis" - ks. Dr Krzysztof Drews;
22.01. 2014 r. -
„Prawda o pracy człowieka - na podstawie Encykliki Jana Pawła II Laborem Exercens" - prof. Aurelia Polańska;
5.02. 2014 r.
- „Maryja w życiu Jana Pawła II" - ks. Krzysztof Sroka;
5.03. 2014 r.
- „Świadectwo świętości życia Jana Pawła II" - prof. Regina Pawłowska.
Spotkania będą organizowane w kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w auli w kościele dolnym, po Mszy Świętej, która rozpoczyna się o godz. 16.30.

ikona