1123 (723) 2013-11-15 - 2013-11-21

Grant dla ambitnych podróżników - wyślij zgłoszenie do nagrody im. Andrzeja Zawady

Rozpoczęło się przyjmowanie zgłoszeń do konkursu o nagrodę im. Andrzeja Zawady, w ramach 16. ogólnopolskich spotkań podróżników, żeglarzy i alpinistów w Gdyni oraz finału 15. edycji nagrody Kolosy! Na zwycięzcę czeka 15 tys. zł od Prezydenta Gdyni na realizację wymarzonej wyprawy. Impreza odbędzie się w dniach 7-9 marca 2014 r. w Gdynia Arena.

Projekty wypraw mogą zgłaszać kandydaci, którzy nie ukończyli 35 lat (dopuszcza się też możliwość zgłoszenie grupowego, jeśli średnia wieku nie przekracza 35 lat). Decydując o tym, komu przyznać nagrodę, Kapituła bierze pod uwagę zarówno oryginalność i jakość projektu, na realizację którego kandydat zobowiązuje się przeznaczyć grant, jak i wcześniejszy dorobek podróżniczy uczestników konkursu. Wybrani kandydaci zostaną poproszeni o wygłoszenie podczas Kolosów w Gdyni prelekcji o swoim największym dotychczasowym dokonaniu.

Zgłoszenia należy przesyłać do 15 stycznia 2014 r. pocztą na adres Urzędu Miasta Gdyni, ul. 10 Lutego 24, 81-364 Gdynia. Szczegóły konkursu: www.gdyniaturystyczna.pl.

Nagroda im. Andrzeja Zawady przyznawana jest już od dwunastu lat i ułatwia młodym globtroterom realizację ambitnych celów podróżniczo-eksploracyjnych.

Oprócz prestiżu - zwycięzcę konkursu wybiera Kapituła Kolosów złożona z podróżniczych autorytetów - nagroda daje też wymierną korzyść finansową. Towarzyszy jej fundowany przez Prezydenta Miasta Gdyni grant w wysokości 15 tys. zł na zorganizowanie wyprawy.

ikona