1123 (723) 2013-11-15 - 2013-11-21

Klub młodzieżowy FLY

Fundacja FLY zapraszamy młodzież gimnazjalną do nowopowstałego Klubu, który ma na celu wyrównywanie szans edukacyjnych gdyńskiej młodzieży pochodzącej z niezamożnych rodzin przez organizację pomocy w nauce, regularne korepetycje oraz zajęcia pozalekcyjne. Klub jest wspierany finansowo przez Y's Men's Club Gdynia, między innymi z działalności sklepu charytatywnego „Z głębokiej szuflady". W ramach działalności klubu zapraszamy młodzież m.in. na zajęcia teatralne, muzyczne, fotograficzne, filmowe, artystyczne, naukę języków obcych (hiszpańskiego, rosyjskiego, niemieckiego i angielskiego). Udział jest bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona. Zapisy i informacje w biurze Fundacji FLY, ul. Świętojańska 36/2, oraz tel. 693 996 088.

ikona