1123 (723) 2013-11-15 - 2013-11-21

Ważne telefony - zima!

Firmy odpowiedzialne za zimowe utrzymanie Gdyni są przygotowane do rozpoczęcia „akcji zima". W okresie sezonu zimowego (od listopada do połowy kwietnia) gwarantują pełne zabezpieczenie kadrowe i techniczne, zapewniające skuteczne zwalczanie skutków zimy na ulicach i pieszych ciągach komunikacyjnych.
Zgłoszenia o nieprawidłowościach prowadzenia akcji zimowej oraz o zagrożeniach występujących na drogach i utrudnieniach w komunikacji można kierować do Straży Miejskiej (tel. całodobowy bezpłatny 986) lub do Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni (telefony jw.), od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30 pod nr tel. 58 76 12 083, 58 76 12 073, 58 76 12 074 (chodniki) oraz 58 76 12 071, 58 76 12 072 (jezdnie). 

ikona