1141 (741) 2014-04-04 - 2014-04-10

Cała naprzód ku zatrudnieniu

Akademia Morska w Gdyni, największa państwowa uczelnia morska w Polsce rozpoczyna realizację Projektu „Cała naprzód ku zatrudnieniu".

Celem działań jest uzyskanie przez 30 osób bezrobotnych/nieaktywnych zawodowo umiejętności poruszania się po rynku pracy.

Osoby te:
- wezmą udział w szkoleniach zawodowych i platnych stażach (dla 20 osób) lub
- zdobędą wiedzę niezbędną do prowadzenia działalności gospodarczej i środki finansowe na założenie działalności (dla 10 osób). Uczestnicy zakładający działalność otrzymają bezzwrotne wsparcie finansowe do 40 000 zł oraz wsparcie pomostowe nawet do 12 miesięcy.
Uczestnicy projektu muszą być mieszkańcami Trójmiasta, zwolnionymi z przyczyn zakładu pracy w ciągu ostatnich 6 miesięcy.
Wsparciem w projekcie zostanie objęta grupa 30 osób, w tym 10 osób z wykształceniem najwyżej średnim.
Osoby zainteresowane proszone są o kontakt: bks@am.gdynia.pl, tel. 58 690 13 40 lub 728 867 198.

Więcej informacji o rekrutacji i projekcie na stronie: www.cala-naprzod.am.gdynia.pl

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego „Człowiek- najlepsza inwestycja".

ikona