1141 (741) 2014-04-04 - 2014-04-10

Dla najmłodszych

Stowarzyszenie Wspomagania Rozwoju Dzieci w Wieku Przedszkolnym zaprasza dzieci w wieku od 2,5 - 4 lat na zajęcia opiekuńczo - wychowawczo - dydaktyczne do Przedszkola nr 29 na Obłużu, ul. A. Unruga 53, tel. 58 625 09 67 w dniu 5.04.2014 r. w godz. 9.00 - 14.00. Udział w zajęciach jest bezpłatny. Program realizowany z funduszy miasta Gdynia.
***
Stowarzyszenie Wspomagania Rozwoju Dzieci w Wieku Przedszkolnym zaprasza dzieci w wieku przedszkolnym wraz z rodzicami na spotkanie ze specjalistami: logopedzi, psycholog, oligofrenopedagog w dniu 9.04.2014 r. w godz. 16.30 - 18.30 do Przedszkola nr 7 przy ul. Władysława IV 56, tel. 58 620 01 44. Udział w zajęciach (diagnoza i ewentualna terapia) jest bezpłatny. Program realizowany z funduszy miasta Gdynia.

ikona