1141 (741) 2014-04-04 - 2014-04-10

Pomoc rodzinom w rozwiązywaniu problemów

Ośrodek Psychologiczno-Pedagogiczny RAZEM zaprasza 5 kwietnia 2014 roku o godz. 10.00 na warsztaty metodą „Ustawień rodzinnych".
Tematem do pracy ustawieniowej mogą być, między innymi, trudności w relacjach w rodzinie czy miejscu pracy, problemy wychowawcze z dzieckiem, częste choroby, poczucie blokady w dowolnej sferze życia i wiele innych.
Więcej informacji: www.razem.pl.

ikona