1141 (741) 2014-04-04 - 2014-04-10

Porady prawne

Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień informuje, że w siedzibie Ośrodka przy ul. Reja 2a w każdy wtorek i czwartek w godzinach 16.30 - 18.30 porad udziela radca prawny, mecenas Agata Jarosz-Mańkowska.
Porady są bezpłatne. Skorzystać z nich mogą osoby z problemem uzależnień, rodziny osób uzależnionych oraz osoby uwikłane w przemoc rodzinną.

ikona