1141 (741) 2014-04-04 - 2014-04-10

Zapisy do...

Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Szkrabik", ul. Kapitańska 45A, Grabówek, ogłasza zapisy dzieci w wieku 2,5- 5 lat. W placówce jest 9 wolnych miejsc. Nietypowe zajęcia dodatkowe. Strona internetowa: www.szkrabik.eu
***
Niepubliczne przedszkole „Świat Smyka", Chylonia, ul. Rozewska 25-29, wpisane do rejestru placówek niepublicznych - ogłasza zapisy na nowy rok przedszkolny 2014/2015.
Zaprasza dzieci w wieku od 2,5 do 5 lat. W ramach pobytu dzieci uczestniczą w zajęciach dodatkowych z j. angielskiego, informatyki, plastycznych, tanecznych oraz warsztatach naukowych i wyobraźni. Zapisy pod nr telefonu 605 29 07 69 lub na miejscu w placówce. Strona internetowa: www.swiatsmyka.pl.
***
Punkt Przedszkolny „Leśne Wzgórze" dysponuje miejscem dla dziecka z niepełnosprawnością - autyzm, w wieku od 2,5 do 5 lat. Ciekawe zajęcia, wycieczki, teatrzyki, imprezy urodzinowe, dogoterapia i inne. Opieka wykwalifikowanych pedagogów, terapeuty, psychologa, logopedy. Placówka realizuje podstawę programową wychowania przedszkolnego zatwierdzoną przez MEN. Posiada bezpieczny plac zabaw.
W salach kamery internetowe. Kontakt pod numerem: 501 15 90 90 lub e-mail: kontakt@lesnewzgorze.com. Strona internetowa: www.lesnewzgorze.com
***
Dyrekcja szkoły Podstawowej nr 26 w Gdyni, ul. Tatrzańska 40, ogłasza zapisy na rok szk. 2014/2015:
1. do klas pierwszych: dzieci sześcio i siedmioletnich;
2. do oddziałów przedszkolnych dzieci pięcio i sześcioletnich.
Zapisy odbywać się będą w sekretariacie szkoły w godz. 8.00 do 14.00. Wszelkich informacji udzielamy w sekretariacie szkoły pod nr tel. 58 620 66 64.
Wymagane dokumenty: akt urodzenia dziecka (do wglądu) i wypełniony formularz z danymi dziecka dostępny w sekretariacie szkoły albo do pobrania ze strony internetowej: www.sp26gdynia.pl.
***
Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 11 przy ul. Wrocławskiej 52 ogłasza zapisy na rok szkolny 2014/2015: dzieci pięcio i sześcioletnich do oddziału przedszkolnego, dzieci sześcio i siedmioletnich do klas pierwszych.
Placówka oferuje uczniom naukę w przyjaznej atmosferze, opiekę wykwalifikowanej kadry pedagogicznej, pomoc pedagoga, psychologa i logopedy, ciekawe zajęcia pozalekcyjne. Świetlica szkolna czynna w godz. 7.00 - 17.00. Zapisów uczniów można dokonać w sekretariacie szkoły w godz. 8.00 - 16.00. Tel. 58 664 69 05, fax 58 664 78 76, e-mail: szkola11@o2.pl. Formularz zgłoszeniowy i informacje dostępne w sekretariacie i na stronie: www.zs6gdynia.pl.
***
Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 28, ul. Zielona 53, ogłasza zapisy na rok szkolny 2014/2015 do klas pierwszych. Placówka zapewnia pracę w mało licznych klasach integracyjnych (do 20 uczniów), indywidualizację kształcenia, wsparcie nauczyciela wspomagającego, stałą pomoc wielospecjalistyczną: logopedię, rewalidację, rehabilitację, zajęcia wyrównawcze, opiekę świetlicy szkolnej w godzinach 6.45 - 16.30. Zapisy oraz informacje - w sekretariacie szkoły, w godzinach 8.00 - 15.00, tel. 58 665 84 62.
Strona: www.ssp28gdynia.eu.
***
Społeczne Ognisko Muzyczne „Musica Sacra" w Gdyni z ponad 60-letnią tradycją mieszczące się w budynku Szkoły Muzycznej, ul. Biskupa Dominika 13a, zaprasza dzieci od pierwszego roku życia i dzieci w wieku od trzech do sześciu lat do przedszkola muzycznego na zajęcia muzyczno-ruchowe oraz wszystkich chętnych do nauki gry na dowolnie wybranym instrumencie.
Telefon kontaktowy: 58 622 73 51.
***
DNI OTWARTE
Gimnazjum nr 2 w Gdyni zaprasza szóstoklasistów i ich rodziców w swoje progi 4 kwietnia 2014 r. w godzinach 16.00 - 18.00. W ramach dnia otwartego każdy będzie mógł zapoznać się ze szkołą, jej dorobkiem oraz planami.
***
I Akademickie Liceum Ogólnokształcące im. Zasłużonych Ludzi Morza w Gdyni przy ul. Narcyzowej 6 w dniu 5 kwietnia 2014 r. w godz. 10.00 - 13.00 organizuje „Dzień Otwarty Szkoły". Szczegóły na stronie szkoły: www.1alo.org.
***
Gimnazjum nr 10 na Wzgórzu św. Maksymiliana przy ul. Hallera 9 zaprasza rodziców i młodzież klas szóstych na Dzień Otwarty w czwartek, 10 kwietnia 2014 r., w godz. 12.00 - 17.00. W programie „Spacerku po Gimnazjum nr 10", m.in.: Platforma niemiecka, Pod dachami Paryża, English corner, Magiczna matematyka, Szalona chemia, Dzika fizyka, Pole namiotowe, kawiarenka oraz koncert „Poznajmy się". Szczegółowe informacje o rekrutacji i działalności szkoły na stronie internetowej: www.gimnazjum10.pl oraz na: www.facebook.com/gimnazjum10gdynia, a także pod nr tel. 58 622 22 24.
***
12 kwietnia 2014 r. w VI Liceum Ogólnokształcącym im. Wacława Sierpińskiego w Gdyni przy ul. Kopernika 34 odbędzie się „Dzień Otwarty Szkoły". Wszystkich zainteresowanych gimnazjalistów i ich rodziców placówka zaprasza w godzinach 9.00 - 12.00. Każdy będzie mógł zasięgnąć informacji o szkole, nauczycielach i uczniach, poznać ich osiągnięcia, przyjrzeć się niektórym zajęciom, porozmawiać o formach pracy i poznać możliwości rozszerzenia swoich zainteresowań w szkole.
***
12 kwietnia 2014 r. w godz. 9.00 - 13.00,
Zespół Szkół Chłodniczych i Elektronicznych w Gdyni, ul. Sambora 48, zaprasza wszystkich zainteresowanych uczniów ostatnich klas gimnazjalnych i ich rodziców na Dzień Otwarty. W programie: informacje na temat oferty edukacyjnej szkoły, prezentacja nowoczesnych pracowni multimedialnych, sal lekcyjnych, pracowni informatycznych, warsztatów, prezentacja działań pozalekcyjnych, prezentacja osiągnięć uczniów, możliwość wykonania testu zainteresowań zawodowych przez doradcę zawodowego.
Kontakt do szkoły: tel. 58 620 85 15, http://zschie.pl.
***
Zespół Szkół Administracyjno-Ekonomicznych w Gdyni ul. Orłowska 57 zaprasza Gimnazjalistów 12 kwietnia 2014 r. w godz. 9.00 - 13.00 na Dzień Otwarty Szkoły.
W programie prezentacja oferty edukacyjnej szkoły oraz różnorodne atrakcje m.in. lekcje otwarte, konkursy, gry historyczne, ekonomiczne, zawody sportowe.

ikona