1160 (760) 2014-09-05 - 2014-09-11

Dla najmłodszych

Stowarzyszenie Wspomagania Rozwoju Dzieci w Wieku Przedszkolnym zaprasza dzieci w wieku od 2,5 do 4 lat:
- na zajęcia opiekuńczo - wychowawczo - dydaktyczne do Przedszkola nr 7, ul. Władysława IV 56, tel. 58 620 01 44. Zajęcia odbywać się będą codziennie w godz. 15.00 - 17.00 i 17.30. Powstaje 25 - osobowa grupa wg kolejności zgłoszeń;
- na zajęcia opiekuńczo - wychowawczo - dydaktyczne do Przedszkola nr 27, ul. Wiejska 30, tel. 58 623 05 15. Zajęcia odbywać się będą w poniedziałki, wtorki i środy w godz. 15.00 - 17.00. Powstaje 25 - osobową grupa wg kolejności zgłoszeń.
Udział w zajęciach jest bezpłatny. Programy realizowane z funduszy gminy Gdynia.
***
Stowarzyszenie Wspomagania Rozwoju Dzieci w Wieku Przedszkolnym zaprasza dzieci w wieku od 2,5 do 4 lat nie uczęszczające na co dzień do przedszkola na zajęcia opiekuńczo - wychowawczo - dydaktyczne do Przedszkola nr 29, Obłuże, ul. A. Unruga 53, tel. 58 625 09 67 w dniu 13.09.2014 r. w godz. 9.00 - 14.00 oraz do Przedszkola nr 44, Karwiny, ul. Tatarczana 4, tel. 58 629 30 62 w dniu 20.09.2014 r. Udział w zajęciach jest bezpłatny. Program realizowany z funduszy gminy Gdynia.
***
Stowarzyszenie Wspomagania Rozwoju Dzieci w Wieku Przedszkolnym zaprasza dzieci w wieku przedszkolnym wraz z rodzicami na spotkanie ze specjalistami: logopedzi, psycholog, oligofrenopedagog w dniu 10.09.2014 r. i 24.09.2014 r. w godz. 16.30 - 18.30 do Przedszkola nr 7, ul. Władysława IV 56, tel. 58 620 01 44. Udział w zajęciach (diagnoza i ewentualna terapia) jest bezpłatny. Program realizowany z funduszy gminy Gdynia.

ikona