Nocny Bieg Świętojański – zmiany w organizacji ruchu (21-22.06.2024)
1160 (760) 2014-09-05 - 2014-09-11

Polski rząd popiera skargę Gdyni ws. lotniska Gdynia-Kosakowo

W ostatnim czasie Sąd Unii Europejskiej zajmował się sprawą gdyńskiego lotniska, choć do wyroku, czy choćby do samej rozprawy droga jeszcze daleka.
Rząd polski poparł skargę Gminy Gdynia do Sądu Unii Europejskiej w sprawie decyzji Komisji Europejskiej dotyczącej lotniska Gdynia - Kosakowo.

Rząd zapoznał się z zarzutami, jakie sformułowała Gdynia i uznając ich słuszność podjął decyzję dotyczącą udziału w procesie i wsparcia miasta, w celu obrony interesu państwa polskiego. Rząd RP, wystąpił do Sądu Unii Europejskiej z wnioskiem o przyjęcie interwencji ubocznej. Interwencja uboczna to instytucja prawa, która z ważnych powodów umożliwia zainteresowanemu podmiotowi przystąpienie do procesu po jednej ze stron, mimo że sam ten podmiot stroną nie jest. Ponieważ Sąd Unii Europejskiej wydał w ostatnich dniach orzeczenie wyrażające zgodę, Rzeczpospolita Polska będzie brała udział w luksemburskim procesie, popierając żądania gminy Gdynia. Zdaniem prawników pracujących dla miasta, to bardzo dobra wiadomość.
Sąd wydał także postanowienie oddalające wniosek Gdyni o tymczasowe wstrzymanie wykonania decyzji Komisji Europejskiej. U podstaw decyzji Sądu legła głęboka niespójność polskiego prawa upadłościowego z prawem unijnym. Postanowienie to niczego nie przesądza, nie ma znaczenia dla końcowego wyroku i zawsze może zostać zmienione. Gdynia rozważa złożenie kolejnego wniosku o wstrzymanie, w którym podniesie nowe pojawiające się argumenty, co może wpłynąć na wydanie oczekiwanego przez miasto orzeczenia.

ikona