Nocny Bieg Świętojański – zmiany w organizacji ruchu (21-22.06.2024)
1160 (760) 2014-09-05 - 2014-09-11

Prewencja wypadkowa – bezpieczne stanowisko pracy

Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji i Zakład Ubezpieczeń Społecznych zapraszają na seminarium „Prewencja wypadkowa - bezpieczne stanowisko pracy". Seminarium odbędzie się we wtorek, 9 września 2014 r. w godz. 9.00 - 15.30 w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym przy al. Zwycięstwa 96/98.

Miejsce seminarium jest dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową. Organizatorzy zapewniają też tłumaczenie seminarium na język migowy.

Program:
godz. 9.30
- otwarcie seminarium,
godz. 9.35 - 11.00 - Blok I - Osoba z niepełnosprawnością, aspekty prawne:
1. Prawo a osoby z niepełnosprawnością,
2. Orzeczenie o niepełnosprawności - prawne usytuowanie orzeczenia,
3. Charakter wykonywanej pracy a niepełnosprawność,
4. Organizacja stanowiska pracy dla pracownika z niepełnosprawnością,
godz. 11.15 - 12.45 Blok II - Zatrudnianie osób z niepełnosprawnością, Zagrożenia w miejscu pracy:
1. Promowanie rozwiązań ułatwiających pracodawcom zatrudnianie osób z niepełnosprawnością,
2. Współczesne zagrożenia w miejscu pracy. Stres w miejscu pracy i metody radzenia sobie ze stresem, mobbing, inne formy łamania prawa do równego traktowania,
3. Możliwości i ograniczenia zawodowe osoby w związku z niepełnosprawnością, która powstała w wyniku wypadku przy pracy lub choroby zawodowej,
godz. 13.00 - 14.30 - Blok III - BHP w miejscu pracy szansą na bezwypadkowość:
1. Przyczyny i skutki wypadków przy pracy i chorób zawodowych,
2. Obowiązki pracodawcy i ochrona prawna pracowników po wypadku lub w związku z chorobą zawodową,
3. Przykłady dobrych praktyk w zarządzaniu niepełnosprawnością w firmie,
godz. 14.30 - 14.50 - dyskusja.

Organizatorzy proszą o potwierdzenie uczestnictwa, tel. 58 660 28 38, 505 606 776, e-mail: karolina.lipinska@integracja.org

ikona