Nocny Bieg Świętojański – zmiany w organizacji ruchu (21-22.06.2024)
1160 (760) 2014-09-05 - 2014-09-11

Trzeźwo myśląc - odcinek 1

Chcielibyśmy ponownie przybliżyć Państwu ofertę i specyfikę pracy Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Gdyni. Ośrodek istnieje od 1998 roku, od początku nieustannie się rozwija i stara się wychodzić naprzeciw potrzebom pacjentów.

W skład Ośrodka wchodzą trzy placówki, które ze sobą współpracują: Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia, Dzienny Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu (mieszczą się w jednym budynku przy ul. Reja 2a) oraz Poradnia Leczenia Uzależnień, mieszcząca się przy ul. Chrzanowskiego 3/5.
Każda z placówek ma swoją specyfikę pracy i indywidualne podejście do pacjenta.
Pomoc oferowana w Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia oraz Dziennym Oddziale przy ul. Reja obejmuje:
Diagnozę uzależnienia i współuzależnienia, diagnozę osób z syndromem Dorosłego Dziecka Alkoholika, psychoterapię indywidualną i grupową, porady psychiatryczne, porady prawne, konsultacje pracownika socjalnego, konsultacje doradcy zawodowego, punkt konsultacyjny dla rodziców i nauczycieli, punkt konsultacyjny dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem uzależnień, grupę warsztatowo-rozwojową dla młodzieży z rodzin z problemem uzależnień, terapię wakacyjną dla rodzin z problemem uzależnień.
Spotkania indywidualne odbywają się przeważnie raz w tygodniu, maksymalnie co dwa tygodnie. Terapia zaczyna jest od etapu podstawowego a kończy na etapie pracy pogłębionej. Cały program trwa około dwóch lat. Poradzenie sobie z nałogiem wymaga czasu, cierpliwości, stąd też długoterminowa praca w kierunku szeroko rozumianej poprawy jakości życia. Osoby uzależnione, które potrzebują intensywniejszych oddziaływań korzystają z oferty na Dziennym Oddziale. Terapia w nim trwa osiem tygodni po sześć godzin dziennie. Po ukończeniu terapii na Oddziale, można kontynuować ją w Poradni.
Z pomocy terapeutycznej mogą skorzystać również bliscy i rodziny osób uzależnionych w myśl traktowania problemu uzależnienia jako problemu całej rodziny. Problem uzależnienia jednego członka rodziny wpływa na pozostałe osoby, małżonka, dzieci. Bliscy często mając dobre intencje w niewłaściwy sposób pomagają osobie wyjść z nałogu, a wielokrotne próby nieprzynoszące efektu prowadzą do poczucia bezradności wobec problemu.
Uzależnienie jest problemem, który dotyka całą rodzinę - małżonek osoby pijącej koncentruje się wokół picia, pilnuje, przejmuje obowiązki domowe, wyręcza, spłaca długi co za tym idzie bierze zbyt wiele na siebie. Prowadzi to do przejęcia nadmiernej kontroli, nadodpowiedzialności i nie rzadko niepijący małżonkowie mówią o ciągłym zmęczeniu fizycznym i psychicznym, braku energii, obniżeniu nastroju czy depresji. W związku z tym motywujemy małżonków, partnerów by skorzystali z terapii i konsultacji w kierunku lepszego zrozumienia problemu jakim jest uzależnienie, zrozumienie swojego zachowania i nauczenia się udzielania właściwego, konstruktywnego wsparcia osobie uzależnionej.
Poradnia Leczenia Uzależnień przy ul. Chrzanowskiego 3/5 udziela wsparcia i pomocy osobom przyjmującym narkotyki, leki w sposób niemedyczny, młodym osobom nadużywającym alkoholu, hazardzistom, osobom uzależnionym od tytoniu, komputera, seksu czy zakupów.
Ze wsparcia terapeutycznego mogą skorzystać osoby nie tylko uzależnione ale i takie, dla których problem przynosi szkody a jeszcze nie stanowi uzależnienia. Zdarza się, że z własnej inicjatywy przychodzą osoby zaniepokojone swoim braniem narkotyków, dostrzegają, że przekraczają pewną granicę i nie chciałyby, żeby używanie rozwinęło się w uzależnienie. Znaczna część osób korzystających z pomocy terapeutów stanowią bliscy, rodzina, partnerzy osób przyjmujących narkotyki, hazardzistów, nadużywających komputera. Często przychodzą rodzice z nastolatkami, zaniepokojeni tym co dzieje się z ich dzieckiem, podejrzewający, że dziecko bierze narkotyki, leki, nadmiernie korzysta z komputera (gry komputerowe, portale społecznościowe i inne). Wówczas dziecko korzysta ze spotkań indywidualnych, może korzystać z grupy warsztatowej dla młodzieży. Młodzi ludzie trafiający do Poradni nie zdają sobie sprawy z zagrożenia, jakie niesie przyjmowanie narkotyków czy leków przyjmowanych rekreacyjnie. Czas trwania terapii jest kwestią indywidualną, zależy od motywacji, chęci i gotowości do zmiany.
W kolejnych artykułach przybliżymy Państwu ofertę Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w szerszym zakresie.

ikona