1160 (760) 2014-09-05 - 2014-09-11

Zapisy do...

Społeczne Ognisko Muzyczne „Musica Sacra" z ponad 60-letnią tradycją mieszczące się w budynku Szkoły Muzycznej ul. Biskupa Dominika 13a zaprasza dzieci od pierwszego roku życia i dzieci w wieku od trzech do sześciu lat do przedszkola muzycznego na zajęcia muzyczno-ruchowe oraz wszystkich chętnych do nauki gry na dowolnie wybranym instrumencie. Telefon kontaktowy: 58 622 73 51.
***
Młodzieżowy Dom Kultury zaprasza wszystkich chętnych chłopców w wieku 5 - 6 lat na zajęcia gimnastyczno - taneczne. Zajęcia będą prowadzone przez Annę Górną - wielokrotną reprezentantkę Polski w gimnastyce artystycznej oraz finalistkę programu „Mam Talent". Dokładny termin i godziny zajęć są dostępne na stronie internetowej MDK http://www.mdk.gdynia.pl/ w zakładce „plan zajęć".
***
Centrum Kształcenia Języka Francuskiego przy Towarzystwie Przyjaźni Polsko - Francuskiej zaprasza dzieci od 6 roku życia, młodzież i dorosłych na kursy języka francuskiego na wszystkich poziomach nauczania, w tym konwersacja z lektorem francuskim. Informacje: www.tppfgdynia.pl, facebook Zapisy w sekretariacie Towarzystwa, ul. Starowiejska 54/2, w godz. od 16.00 do 19.00 lub telefonicznie 58 621 91 15 oraz pocztą elektroniczną: tppfgdynia@poczta.onet.pl 
***
Galeria Malucha - Fundacja BOMALiHU zaprasza na zajęcia ogólorozwojowe z elematami rytmiki:
- MUZYKA DLA DZIECKA W CHUŚCIE - spotkania muzyczno-relaksacyjno-ruchowe dla malutkich dzieci (6 -12 miesięcy) z rodzicami we wtorki (godz 12.00). Koszt 20 zł;
- EDU - MUZYKA - to ogólnorozwojowe zajęcia muzyczne dla najmłodszych dzieci i ich rodziców. Koszt zajęć to 100 zł za 4 wejścia lub 30 zł za jednorazowo.
Informacje i zapisy - Galeria Malucha, ul. Traugutta 2, tel. 535 015 959.
***
Akademia Muzyczna Szansa zaprasza na darmową lekcję śpiewu, gry na skrzypcach, perkusji, pianinie, gitarze elektrycznej i klasycznej, dzieci i młodzież w wieku 6 - 17 lat. Zajęcia odbywają się na Dąbrowie przy ul. Lubczykowej 2A. Zapisy pod numerem tel. 536 862 837 lub e-mail: biuro@muzycznaszansa.com
***
Młodzieżowe Centrum Kariery w Gdyni zaprasza na bezpłatne kursy, szkolenia, płatne staże osoby w wieku 18-24 lat, nie uczące się i nie pracujące do wzięcia udziału w programie „Gwarancje dla młodzieży". Proponowane formy wsparcia: kurs zawodowy, szkolenia językowe i komputerowe, kurs prawo jazdy kat. B (dla chętnych), płatny staż, poradnictwo zawodowe i pośrednictwo pracy. Szczegółowe informacje udzielane są w Młodzieżowym Centrum Kariery, ul. Śląska 51; od pon. do pt. w godz. 8.00 - 15.00. Tel. 58 781 83 23, 58 781 91 71, 502 857 669, e-mail: mck.gdynia@ohp.pl
***
Gimnazjum dla dorosłych mieszczące się w Zespole Szkół Rzemiosła i Handlu, ul.Śmidowicza 49, tel. 58 625 38 59 posiada wolne miejsca w klasie drugiej i trzeciej oraz w gimnazjum z oddziałami przysposabiającymi do pracy: klasa pierwsza, druga, trzecia.
Tegoroczni absolwenci gimnazjum mogą podjąć dalszą naukę w szkole:
- czteroletnim technikum usług fryzjerskich (Technikum nr 3) ,
- zasadniczej szkole zawodowej (Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 6) w zawodzie: sprzedawca i fryzjer - nauka trwa 3 lata. Uczniowie klas zasadniczych otrzymują od pracodawcy wynagrodzenie. Szkoła współpracuje z pracodawcami, Cechem Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Gdyni, ze znanymi salonami fryzjerskimi i kosmetycznymi.
***
Centrum Rozwoju Artystycznego „Modern", prowadzi zapisy na rok 2014 - 2015 na zajęcia rytmiczno - taneczne dla dzieci od 2 do 7 lat. Warsztaty teatralne według metody K. S. Stanisławskiego dla dzieci od 4 do 12 lat, dla młodzieży od 13 do 18 lat, oraz dorosłych, którzy chcą rozwijać umiejętności aktorskie, tworzyć spektakle teatralne i występować na scenie. Dla wokalistów warsztaty z ruchu scenicznego i technik aktorskich. Centrum organizuje również zajęcia dla mieszkańców Gdyni - gimnastyka kręgosłupa z elementami technik relaksacyjnych. Zajęcia prowadzi magister sztuki, choreograf, reżyser, pedagog - Inessa Lerner. Zapisy: tel. 601 791 689, e-mail: stimil@wp.pl
Strona internetowa: www.centrum-modern.pl
***
„Cosinus" to największa ogólnopolska sieć szkół dla dorosłych. Nauka jest darmowa. Szkoła organizuje miejsca na praktyki dla słuchaczy na wybranych kierunkach. Kształcenie trwa 4 semestry, czyli 2 lata i kończy się państwowym egzaminem zawodowym. Placówka kształci słuchaczy na 11 kierunkach. Zajęcia odbywają się co dwa tygodnie, zapewniamy wyposażone sale do nauki oraz wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną. Więcej informacji można uzyskać w sekretariacie, który mieści się przy ul. Świętojańskiej 32/2 (od godz. 9.00 do 18.00) lub pod numerem telefonów 58 620 45 72, 58 620 39 04, e-mailowo gdynia@cosinus.pl
Strona internetowa: www.cosinus.pl
***
Wojewódzki Zespół Szkół Policealnych w Gdyni prowadzi zapisy do następujących kierunków: technik masażysta (system dzienny i wieczorowy), opiekun medyczny (system zaoczny), opiekunka dziecięca (system wieczorowy), technik usług kosmetycznych (system zaoczny), asystentka stomatologiczna (system wieczorowy), higienistka stomatologiczna (system wieczorowy), technik sterylizacji medycznej (system zaoczny). Szkoła państwowa bezpłatna. Informacje można uzyskać w siedzibie szkoły (ul. Żeromskiego 31) lub pod nr tel. 58 620 81 17. Strony internetowe: www.msz.vti.pl, www.wzspgdynia.pl
***
Towarzystwo Polsko-Niemieckie przyjmuje zapisy na zajęcia z języka niemieckiego dla młodzieży i dorosłych na wszystkich poziomach zaawansowania. Zajęcia organizowane są przy współpracy z GOETHE INSTITUT. Liczba miejsc ograniczona. Rozpoczęcie zajęć - połowa września 2014.
Można zapisać się już teraz drogą mailową: e-mail: tpngdynia@op.pl. Strona internetowa: www.tpngdynia.dl.pl Zapisy telefoniczne 4 - 12.09.2014 r. w poniedziałki i czwartki w godz. 10.00 - 11.30, tel. 513 37 46 46.
Zapisy w siedzibie Towarzystwa, ul. Świętojańska 132 odbędą się 10.09.2014 r. w godz. 16.00 - 17.30.

ikona