1173 (773) 2014-12-02 - 2014-12-11

Gdyńska Reja i Nadaktywni zapraszają

Gdyńska Reja, Fundacje NADAKTYWNI i Kreatywni zapraszają na:
- w sobotę, 6.12 w godz. 12.00 - 14.00 do InfoBoxu na Trzecie Śniadanie, którego gościem będzie wiceprezydent Michał Guć, pełnomocnik Prezydenta ds Aktywności Obywatelskiej;
- w poniedziałek, 8.12 w godz. 18.00-19.30 do GCOP (ul. 3 Maja 27) na debatę oksfordzką z tezą „ Partnerstwo jako zależność czy korzyść";
- w czwartek, 11.12 w godzinach 17.00 - 19.00 do Teatru Gdynia Główna do kawiarenki obywatelskiej. Podczas spotkania uczestnicy spróbują odpowiedzieć na pytanie: czy lokalnej społeczności potrzebne są aktywne organizacje pozarządowe;
- w sobotę, 20.12 w godz. 10.00 - 13.00 do GCOP na szkolenie o fundraisingu w teorii i praktyce oraz o ewaluacji działań. Szczegóły na stronie internetowej: www.fundacjanadaktywni.org w zakładce kalendarz. Wydarzenia dofinansowane z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich i przez miasto Gdynia.
Koordynatorki Gdyńskiej Rei:
- Urszula Zalewska - tel. 693 780 510 - www.fundacjanadaktywni.org;
- Aleksandra Mróz-Wykusz - tel. 513 385 495 - www.fundacjakreatywni.pl
Strona internetowa: http://rejagdynia.pl/
Facebook: https://www.facebook.com/rejagdynia?fref=ts

ikona