1173 (773) 2014-12-02 - 2014-12-11

Nowa Rada Miasta Gdyni już po pierwszej sesji

1 grudnia 2014 roku odbyła się pierwsza sesja Rady Miasta Gdyni VII kadencji. Radni złożyli uroczyste ślubowanie i ze swojego grona wybrali prezydium. Nowym przewodniczącym został Zygmunt Zmuda-Trzebiatowski, zaś wiceprzewodniczącymi: Beata Szadziul, Joanna Zielińska i Andrzej Bień. 

Pierwszą sesję rozpoczął przewodniczący-senior - Stanisław Borski. Pierwszym aktem nowej kadencji było wręczenie nowym radnym przez przewodniczącego miejskiej Komisji Wyborczej zaświadczenia o wyborze. Następnie wszyscy radni złożyli ślubowanie:  „Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców". Po odczytaniu roty wywołani kolejno radni wypowiadali słowo „Ślubuję" lub "Ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg".

W trakcie posiedzenia rezygnację z mandatu radnego złożyli: Bartosz Bartoszewicz, Michał Guć, Bogusław Stasiak i Marek Stępa. Skład Rady Miasta uzupełnią osoby, które zajęły kolejne miejsce w głosowaniu w poszczególnych okręgach: Marika Domozych, Sebastian Jędrzejewski, Stanisław Szwabski i Andrzej Kieszek.
 
Następnym punktem porządku obrad był wybór przewodniczącego Rady. Zgłoszono tylko jednego kandydata - Zygmunta Zmudę-Trzebiatowskiego z klubu Samorządność. W tajnym głosowaniu uzyskał poparcie 22 radnych, przy jednym głosie sprzeciwu i jednym wstrzymującym się.

Rada Miasta Gdyni VII kadencji rozpoczęła prace Zygmunt Zmuda Trzebiatowski przewodniczącym Rady / fot. Maciej Czarniak
 
Wybrano również trzech wiceprzewodniczących. Zostali nimi: Beata Szadziul, Joanna Zielińska i Andrzej Bień. Za szesnaście lat pracy w charakterze przewodniczącego Rady Miasta podziękowano Stanisławowi Szwabskiemu - zapewne jednej z osób, które uzupełnią skład Rady.  

Rada Miasta Gdyni VII kadencji rozpoczęła prace - za 16 lat pracy w charakterze przewodniczącego Rady Miasta podziękowano Stanisławowi Szwabskiemu  / fot. Maciej Czarniak
 
Aktualna lista radnych miasta Gdyni VII kadencji przedstawia się następująco:

Bekisz Ireneusz

Rada Miasta Gdyni VII kadencji rozpoczęła prace - Ireneusz Bekisz / fot. Maciej Czarniak

Bełbot Michał

Rada Miasta Gdyni VII kadencji rozpoczęła prace - Michał Bełbot / fot. Maciej Czarniak

Bień Andrzej 

Rada Miasta Gdyni VII kadencji rozpoczęła prace - Andrzej Bień / fot. Maciej Czarniak

Borski Stanisław

Rada Miasta Gdyni VII kadencji rozpoczęła prace - Stanisław Borski / fot. Maciej Czarniak

Brutel Paweł

Rada Miasta Gdyni VII kadencji rozpoczęła prace - Paweł Brutel / fot. Maciej Czarniak

Felmet Patryk

Rada Miasta Gdyni VII kadencji rozpoczęła prace - Patryk Felmet / fot. Maciej Czarniak

Góral Kamil

Rada Miasta Gdyni VII kadencji rozpoczęła prace - Kamil Góral / fot. Maciej Czarniak

Horała Marcin

Rada Miasta Gdyni VII kadencji rozpoczęła prace - Marcin Horała / fot. Maciej Czarniak

Kłodziński Jarosław

Rada Miasta Gdyni VII kadencji rozpoczęła prace - Jarosław Kłodziński / fot. Maciej Czarniak

Kłosek Jan

Rada Miasta Gdyni VII kadencji rozpoczęła prace - Jan Kłosek / fot. Maciej Czarniak

Król Mirosława

Rada Miasta Gdyni VII kadencji rozpoczęła prace - Mirosława Król / fot. Maciej Czarniak

Krym Ewa

Rada Miasta Gdyni VII kadencji rozpoczęła prace - Ewa Krym / fot. Maciej Czarniak

Krzyżankowski Bogdan

Rada Miasta Gdyni VII kadencji rozpoczęła prace - Bogdan Krzyżankowski / fot. Maciej Czarniak

Mazur Hanna

Rada Miasta Gdyni VII kadencji rozpoczęła prace - Hanna Mazur / fot. Maciej Czarniak

Sierżęga Elżbieta

Rada Miasta Gdyni VII kadencji rozpoczęła prace - Elżbieta Sierżęga / fot. Maciej Czarniak

Stolarczyk Paweł
 
Rada Miasta Gdyni VII kadencji rozpoczęła prace - Paweł Stolarczyk / fot. Maciej Czarniak

Styk Danuta

Rada Miasta Gdyni VII kadencji rozpoczęła prace - Danuta Styk / fot. Maciej Czarniak 

Szadziul Beata

Rada Miasta Gdyni VII kadencji rozpoczęła prace - Beata Szadziul / fot. Maciej Czarniak

Szemiot Tadeusz

Rada Miasta Gdyni VII kadencji rozpoczęła prace - Tadeusz Szemiot / fot. Maciej Czarniak

Śrubarczyk-Cichowska Mariola

Rada Miasta Gdyni VII kadencji rozpoczęła prace - Mariola Śrubarczyk Cichowska / fot. Maciej Czarniak

Wagner Maja

Rada Miasta Gdyni VII kadencji rozpoczęła prace - Maja Wagner / fot. Maciej Czarniak

Wołek Marcin

Rada Miasta Gdyni VII kadencji rozpoczęła prace - Marcin Wołek / fot. Maciej Czarniak

Zielińska Joanna

Rada Miasta Gdyni VII kadencji rozpoczęła prace - Joanna Zielińska / fot. Maciej Czarniak

Zmuda-Trzebiatowski Zygmunt

Rada Miasta Gdyni VII kadencji rozpoczęła prace - Zygmunt Zmuda Trzebiatowski / fot. Maciej Czarniak
 
Ostatnim punktem porządku obrad było ślubowanie prezydenta Gdyni. "Obejmując urząd Prezydenta Miasta Gdyni uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców Miasta Gdyni. Tak mi dopomóż Bóg" - ślubował Wojciech Szczurek. Prezydent przedstawił nowy skład kolegium prezydenckiego. W gronie wiceprezydentów pozostaną doświadczeni współpracownicy, jakimi są Marek Stępa i Michał Guć. Prezydent podziękował dotychczasowym wiceprezydentom - Ewie Łowkiel oraz Bogusławowi Stasiakowi, który ma objąć inne kluczowe dla rozwoju miasta stanowisko, dyskontując swoje wieloletnie doświadczenie w samorządzie.  

Rada Miasta Gdyni VII kadencji rozpoczęła prace - Prezydent podziękował dotychczasowym wiceprezydentom - Ewie Łowkiel oraz Bogusławowi Stasiakowi/ fot. Maciej Czarniak
 
W składzie kolegium znajdą się dwie nowe osoby. Wiceprezydentem do spraw zdrowia i edukacji zostanie Bartosz Bartoszewicz, dotychczas radny, a wiceprezydentem ds. mienia - Katarzyna Gruszecka - Spychała, która do tej pory zajmowała stanowisko prezes zarządu Agencji Rozwoju Gdyni sp. z o.o. Prezydent Wojciech Szczurek podkreślił, że współpracuje z tymi osobami od lat i miał możliwość przyglądania się ich pracy na rzecz miasta, której styl i efekty potwierdzają ich wysokie kompetencje oraz zaangażowanie w sprawy Gdyni.
Bartosz Bartoszewicz Wiceprezydent Miasta GdyniBartosz Bartoszewicz z wykształcenia jest politologiem, absolwentem UG. Ukończył także studia MBA oraz zdobył potwierdzający umiejętność profesjonalnego zarządzania projektami certyfikat PRINCE2. Radny Miasta Gdyni od 2006 roku, pełnił funkcję przewodniczącego Komisji Samorządności Lokalnej i Bezpieczeństwa oraz Wiceprzewodniczącego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Był pełnomocnikiem Prezydenta Gdyni ds. organizacji pozarządowych i koordynował współpracę samorządu z podmiotami III sektora. Rozwiązania, które proponował w sferze działalności NGO zostały nagrodzone przez Europejski Instytut Administracji Publicznej wyróżnieniem EPSA 2009 w kategorii „Zaangażowanie Obywateli". Bogate doświadczenie w zarządzaniu zdobył realizując przedsięwzięcia o charakterze międzynarodowym. Odpowiadał za kompleksową organizację Red Bull Air Race Gdynia 2014 - wydarzenia, które zostało nagrodzone „Skrzydłami Trójmiasta". Przez blisko trzy lata zawodowo zajmował się także realizacją projektów w obszarze edukacji dla potrzeb szkół, dyrektorów, nauczycieli i uczniów. Jest przedsiębiorcą odnoszącym sukcesy we wdrażaniu dedykowanych rozwiązań dla biznesu z wykorzystaniem nowych technologii. Wywodzi się z gdyńskich organizacji pozarządowych, zajmował się wolontariatem i akcjami charytatywnymi, pracował z młodzieżą. Pasja podróżowania, którą realizuje z dala od turystycznych centrów, pozwala mu podglądać świat i to, co dobre, przywozić do Gdyni.
Katarzyna Gruszecka-Spychała Wiceprezydent Miasta Gdyni, fot. Magdalena CzajkaKatarzyna Gruszecka - Spychała jest prawnikiem, absolwentką UG. Ukończyła także Szkołę Prawa Amerykańskiego Chicago - Kent College of Law i uzyskała uprawnienia zawodowe radcy prawnego. Specjalizuje się w prawie administracyjnym. Przez kilka lat wykładała ten przedmiot na uczelni, a znacznie dłużej pracowała w kilku renomowanych kancelariach, udzielając porad prawnych oraz występując w roli pełnomocnika procesowego. Pracę prawnika łączyła z pasją do produkcji artystycznej. Najpierw jako producent, a potem jako prezes gdyńskiej spółki organizowała wielkie widowiska plenerowe w całej Polsce. Pracowała też na planach filmowych, produkowała stałe widowiska w zabytkach i koncerty. Jeszcze w liceum miała szansę pracować w Biurze Prasowym pielgrzymki papieskiej do Polski. To doświadczenie zaważyło na większości jej późniejszych decyzji zawodowych. Organizowała m.in. biuro prasowe międzynarodowych obchodów 25-lecia podpisania Porozumień Sierpniowych. Od 2011 roku prezes zarządu w Agencji Rozwoju Gdyni. Zajmowała się przede wszystkim marketingiem miejsc i promocją Gdyni, a także projektami strategicznymi. Koordynuje udział Gdyni w Forum Norda. W ostatnim czasie zajmowała się tworzeniem strategii rozwoju i programów operacyjnych dla Gdyni i dla gmin Północnych Kaszub. Od 2014 roku pełnomocnik Prezydenta Miasta Gdyni ds. rozwoju infrastruktury komunikacyjnej. Ma dwoje dzieci. Lubi barokową muzykę, szczególnie wykonywaną na instrumentach dawnych, a dla relaksu gotuje.


Prezydent Gdyni Wojciech Szczurek z zaświadczeniem o wyborze na urząd prezydenta miasta Gdyni, fot. Maciej Czarniak

Pierwsza sesja Rady Miasta Gdyni VII kadencji, fot. Maciej Czarniak

Pierwsza sesja Rady Miasta Gdyni VII kadencji, fot. Maciej Czarniak

Pierwsza sesja Rady Miasta Gdyni VII kadencji, fot. Maciej Czarniak

Pierwsza sesja Rady Miasta Gdyni VII kadencji, fot. Maciej Czarniak

Pierwsza sesja Rady Miasta Gdyni VII kadencji, fot. Maciej Czarniak

Pierwsza sesja Rady Miasta Gdyni VII kadencji, fot. Maciej Czarniak

fot. Maciej Czarniak

ikona