1173 (773) 2014-12-02 - 2014-12-11

Objazdowa zbiórka odpadów niebezpiecznych

W Gdyni trwa Objazdowa Zbiórka Odpadów Niebezpiecznych (tzw. OZON). Odpady odbierane będą od mieszkańców przez specjalnie oznakowany samochód.
W trakcie zbiórki od mieszkańców odbierane będą następujące odpady pochodzące z gospodarstw domowych: drobny sprzęt elektroniczny i elektryczny (nie większy niż telewizor), resztki farb, lakierów, klejów, środki do konserwacji i ochrony drewna oraz opakowania po tych chemikaliach, rozpuszczalniki, pojemniki ciśnieniowe (gaśnice, opakowania po silikonie), środki ochrony roślin i owadobójcze, świetlówki, lampy rtęciowe, termometry, zużyte baterie i akumulatory, zużyte kartridże i tonery, przepracowane oleje, smary, środki do konserwacji metali, przeterminowane lub tylko częściowo wykorzystane leki, odczynniki chemiczne.
Uwaga! Odpady należy OSOBIŚCIE dostarczyć do samochodu i przekazać obsłudze. Zbiórka nie dotyczy odpadów niebezpiecznych powstających w wyniku działalności gospodarczej.
11 grudnia - Obłuże, Pogórze
- godz. 9.00 - SP nr 39, ul. Unruga 88,
- godz. 9.40 - ZS nr 12, ul. Sucharskiego 10,
- godz. 10.20 - ZS nr 11, ul. Porębskiego 21,
- godz. 11.00 - SOS-W nr 1, ul. Płk. Dąbka 277,
- godz. 11.40 - ZSO nr 4, ul. Płk. Dąbka 207,
godz. 12.20 - 13.00 - ZSK pl. Św. Andrzeja Boboli 2,
12 grudnia Babie Doły, Oksywie
- godz. 9.00 - SP nr 28, ul. Zielona 53,
- godz. 9.40 - SP nr 33, ul. Godebskiego 8,
- godz. 10.20 - V LO, ul. Dickmana 14,
- godz. 11.00 - ZSRiH, ul. Śmidowicza 49,
- godz. 11.40 - 12.20 - SP nr 6, ul. Cechowa 22 (rejon Obłuże).

ikona