1173 (773) 2014-12-02 - 2014-12-11

Organizacja ruchu i komunikacji przed i podczas Sylwestrowej Mocy Przebojów (29.12.2014 - 5.1.2015)

W związku z prowadzeniem prac montażowych sceny przygotowywanej na potrzeby Imprezy Sylwestrowej Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni informuje, że:

 • od 29 grudnia (godz. 00:01) do 30 grudnia (godz. 8:00) z ruchu kołowego wyłączona zostanie część Skweru Kościuszki na odcinku od ul. Świętojańskiej do ul. Żeromskiego. Na odcinku Skweru Kościuszki od ul. Żeromskiego do ul. Waszyngtona wprowadzony zostanie jeden kierunek ruchu (przeciwny do dotychczas obowiązującego). Wyjazd ze „ślepego" odcinka Skweru Kościuszki (od budynku nr 15 do budynku nr 19) w kierunku ul. Świętojańskiej będzie możliwy ul. Borchardta lub ul. Waszyngtona. Natomiast wjazd na powyższy odcinek Skweru Kościuszki odbywać się będzie ulicami Armii Krajowej i Borchardta. Na odcinku Skweru Kościuszki od ul. Borchardta do budynku nr 15-19 wprowadzony zostanie tymczasowy ruch dwukierunkowy na dotychczasowej jezdni jednokierunkowej. Wyjazd z ul. Żeromskiego oraz ze „ślepego" odcinka Skweru Kościuszki (od budynku nr 14 do budynku nr 26) w kierunku ul. Świętojańskiej będzie możliwy ul. Waszyngtona. W tym terminie z ul. 10-go Lutego na ul. Świętojańską możliwy będzie wyłącznie skręt w prawo i w lewo. Z ul. Świętojańskiej dojazd do Skweru Kościuszki przebiegać będzie objazdem ul. Armii Krajowej lub ul. Pułaskiego, ul. Żeromskiego, ul. Waszyngtona.
Plan wyłączeń ulic w okolicach Skweru Kościuszki w dniach 29-30 grudnia
 • od 30 grudnia (godz. 8:00) do 31 grudnia (godz. 14:00) z ruchu kołowego wyłączona zostanie część Skweru Kościuszki na odcinku od ul. Świętojańskiej do ul. Waszyngtona. Zamknięte zostaną również „ślepe" odcinki Skweru Kościuszki zlokalizowane pomiędzy ul. Żeromskiego, a ul. Świętojańską oraz ul. Borchardta, a ul. Świętojańską. Ruch kołowy wyłączony zostanie również z ul. Żeromskiego i ul. Borchardta.
  W dniu 31 grudnia na Skwerze Kościuszki i ul. Żeromskiego obowiązywać będzie obustronny zakaz zatrzymywania się pojazdów. Do godz. 14:00 dnia 31 grudnia dojazd na Skwer Kościuszki możliwy będzie ulicą Waszyngtona. Wyjazd ze Skweru Kościuszki odbywać się będzie wyłącznie ul. Waszyngtona.

Plan wyłączeń ulic w okolicach Skweru Kościuszki w dniach 30-31 grudnia

 • od 31 grudnia (godz. 14:00) do 1 stycznia 2015 r. (godz. 14:00)
  od godz. 14:00 dnia 31 grudnia z ruchu kołowego wyłączone zostaną następujące ulice:
  - Skwer Kościuszki na odcinku od ul. Świętojańskiej do ul. Waszyngtona,
  - ul. Żeromskiego na odcinku od ul. Pułaskiego do Skweru Kościuszki,
  - ul. Borchardta na odcinku od ul. Armii Krajowej do Skweru Kościuszki,
  - ul. Świętojańska na odcinku od ul. Armii Krajowej do ul. Starowiejskiej,
  - ul. 10-go Lutego na odcinku od ul. Świętojańskiej do ul. Władysława IV,
  - ul. Abrahama na odcinku od ul. Starowiejskiej do ul. Batorego,
  - ul. Zygmunta Augusta na odcinku od ul. 10- go Lutego do ul. Starowiejskiej,
  - ul. Armii Krajowej na odcinku od skrzyżowania z ul. Świętojańską do Zawiszy Czarnego,
  - ul. Baduszkowej,
  - ul. Zygmuntowska.

Wszystkich kierowców prosimy o dostosowanie się do zmienionej organizacji ruchu oraz usunięcie własnych pojazdów od dnia 29.XII (godz. 8:00) ze Skweru Kościuszki i ul. Żeromskiego (od skrzyżowania z ul. Pułaskiego w stronę Skweru), oraz dnia 30.XII (godz. 8:00) z następujących ulic: 10 lutego (od ul. Władysława IV w stronę Skweru Kościuszki), Świętojańskiej (od Starowiejskiej do Armii Krajowej), Abrahama (od Starowiejskiej do Batorego), Zygmunta Augusta.

Dodatkowo od godz. 18:00 dnia 31.12 do godz. 8:00 dnia 01.01 zamknięta dla ruchu będzie ul. Starowiejska od skrzyżowania z ul. Władysława IV do ul. Świętojańskiej. 

Plan wyłączeń ulic w okolicach Skweru Kościuszki w dniach 31 grudnia 1 stycznia


od 1 stycznia (godz. 14:00) do 5 stycznia (godz. 24:00) z ruchu kołowego wyłączona zostanie część Skweru Kościuszki w rejonie skrzyżowania z ul. Żeromskiego. Wygrodzona zostanie część powierzchni jezdni przed Pomnikiem-Płytą Marynarza oraz fragment jezdni jednokierunkowego odcinka Skweru Kościuszki prowadzącego ruch od strony skrzyżowania z ul. Jerzego Waszyngtona w kierunku skrzyżowania z ul. Stefana Żeromskiego. W ww. okresie zachowane zostaną wszystkie relacje ruchu w obszarze objętym zmianami (występować będą jedynie lokalne przewężenia przekroju ulic).

Plan wyłączeń ulic w okolicach Skweru Kościuszki w dniach 1 - 5 stycznia


Miasto Gdynia w związku z odbywającą się w nocy z 31 grudnia 2014 r. na 1 stycznia 2015 r. imprezą pn. " Sylwestrowa Moc Przebojów", z uwagi na dużą liczbę spodziewanych w ww. terminie gości, zwraca się z prośbą o ograniczenie do niezbędnego minimum w ww. okresie korzystania z samochodów osobowych, szczególnie w obszarze dzielnic: Śródmieście, Kamienna Góra, Wzgórze Świętego Maksymiliana, Działki Leśne. Niestosowanie się do powyższego apelu przez mieszkańców Gdyni oraz osoby spoza Miasta spowoduje znaczne uciążliwości w dotarciu na teren imprezy oraz w trakcie wyjazdu po zakończonej zabawie.

Jednocześnie prosimy wszystkich kierowców o usunięcie pojazdów z ulic w strefie sąsiadującej z terenem imprezy masowej w dniach 29 grudnia (dotyczy ulic: Żeromskiego od Pułaskiego do Skweru Kościuszki, Skweru Kościuszki pomiędzy Świętojańską a skrzyżowaniami z ul. Żeromskiego i Borchardta), 30, 31 grudnia 2014 r. oraz 1 stycznia 2015 r. (dotyczy powyżej wskazanych ulic, a także: 10 Lutego, Abrahama, Zygmuntowskiej, Świętojańskiej (od skrzyżowania ze Skwerem w stronę ul. Pułaskiego). Ulice o ograniczeniach w ruchu objęte zostaną zakazem zatrzymywania się, pojazdy pozostawione przez właścicieli będą usuwane przez służby zabezpieczające imprezę.

Z uwagi na szeroki zakres planowanych wyłączeń z ruchu poszczególnych ulic zlokalizowanych w ścisłym centrum miasta Gdyni, wszystkich gości zamierzających w dniach 31 grudnia 2014 - 1 stycznia 2015 r. odwiedzić Gdynię prosimy o korzystanie ze środków komunikacji zbiorowej.

Osoby, które mimo wszystko zdecydują się na wykorzystanie samochodów osobowych prosimy o korzystanie z miejsc postojowych na ul. Polskiej oraz placu w rejonie skrzyżowania ulic Witomińskiej i Bydgoskiej, a także parkingu między halą sportowo-widowiskową Gdynia Arena a Centrum HandlowymRiviera. Poza ww. lokalizacjami dostępna będzie jedynie nieznaczna liczba istniejących miejsc postojowych na ulicach Śródmieścia Gdyni.

Funkcjonowanie komunikacji w Noc Sylwestrową

W dniu 31 grudnia 2014 r. obowiązują rozkłady jazdy ważne w dni powszednie wolne od nauki szkolnej.


W związku z nocą sylwestrową i koncertem, który odbędzie się na Skwerze Kościuszki w Gdyni, nastąpią zmiany w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej.

Od godz. 14. nie będą obowiązywać przystanki znajdujące się na terenie imprezy: „Skwer Kościuszki - InfoBox 02" przy ul. Świętojańskiej w kierunku Karwin i Cisowy oraz „Skwer Kościuszki - InfoBox 04" przy ul. 10 Lutego w kierunku Cisowy i Chyloni.

Od godz. 16. w dniu 31 grudnia do godz. 8. w dniu 1 stycznia 2014 r., zamknięte będzie skrzyżowanie ul. 10 Lutego i Świętojańskiej. W tym czasie zmienione zostają trasy linii trolejbusowych: 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30, 710, autobusowych dziennych: 204, 282, 700 oraz nocnych N10, N20, N30, N40 i N94.


Schemat organizacji komunikacji miejskiej w sylwestrową noc w godzinach 16:00-23:00ZMIANY TRAS


Linia 21

Trolejbusy linii 21 od godz. 16. kursować będą na skróconej trasie do/z pętli „Węzeł F. Cegielskiej". W kierunku Węzła, od przystanku „Harcerska 01" obowiązuje objazd al. Zwycięstwa, ul. Władysława IV, al. Piłsudskiego, Śląską i Kielecką. Zamiast przystanku „Urząd Miasta - Świętojańska 01" obowiązuje zatrzymanie na przystanku „Wzgórze Św. Maksymiliana SKM 03". W kierunku Sopotu przystankiem początkowym będzie „Wzgórze Św. Maksymiliana SKM 04".


Linie 22 i 30

Od godz. 16. w dniu 31 grudnia trolejbusy linii 22 i 30 kursować będą na skróconej trasie. W kursach z Cisowy do przystanku „Urząd Miasta - Świętojańska 01" obowiązuje stała trasa, następnie trolejbusy kursować będą ul. Świętojańską, al. Piłsudskiego i Śląską do pętli „Węzeł F. Cegielskiej". W kierunku Cisowy, przystankiem początkowym będzie „Wzgórze Św. Maksymiliana SKM 03".

W dniu 1 stycznia (w godz. 5-8) trolejbusy linii 22 kursować będą objazdem.

W kierunku Gdyni Dworca Gł. PKP: od przystanku „Żwirki i Wigury 01" ul. Świętojańską, Obrońców Wybrzeża, Władysława IV i Jana z Kolna. Na trasie objazdu obowiązywać będą przystanki: „Armii Krajowej 03" oraz „I Urząd Skarbowy 01" przy ul. Władysława IV.

W kierunku Cisowy: od przystanku „Gdynia Dworzec Gł. PKP - Hala 03" do przystanku „Żwirki i Wigury 02": ul. 3 Maja, Armii Krajowej, Władysława IV, Obrońców Wybrzeża i Świętojańską. Na trasie objazdu obowiązywać będzie przystanek „Armii Krajowej 02" przy ul. Władysława IV.


Linie 23 i 24

Trolejbusy linii 23 i 24 od godz. 16. w dniu 31 grudnia do godz. 8. w dniu 1 stycznia kursować będą objazdem.

W kierunku Gdyni Dworca Gł. PKP/Stoczni Gdynia: od przystanku „Żwirki i Wigury 01" do „Gdynia Dworzec Gł. PKP - Hala 06" ul. Świętojańską, Obrońców Wybrzeża, Władysława IV i Jana z Kolna. Na trasie objazdu obowiązywać będą przystanki: „Armii Krajowej 03" oraz „I Urząd Skarbowy 01" przy ul. Władysława IV.

W kierunku Karwin: od przystanku „Gdynia Dworzec GŁ. PKP - Hala 03" do przystanku „Żwirki i Wigury 02" ul. 3 Maja, Armii Krajowej, Władysława IV, Obrońców Wybrzeża i Świętojańską. Na trasie objazdu obowiązywać będzie przystanek „Armii Krajowej 02" przy ul. Władysława IV.


Linie 20, 25 i 28

Trolejbusy linii 20, 25 i 28 od godz. 16 w dniu 31 grudnia do godz. 8. w dniu 1 stycznia kursować będą objazdem.

Z Cisowy/Pustek Cisowskich do przystanku „3 Maja 01" obowiązują stałe trasy, następnie trolejbusy kursować będą do Gdyni Dworca Gł. PKP: ul. 10 Lutego, Władysława IV i Jana z Kolna. Na trasie objazdu obowiązują przystanki: „I Urząd Skarbowy 01" przy ul. Władysława IV oraz „Gdynia Dworzec Gł. PKP - Hala 06" przy ul. Jana z Kolna.

W kierunku Cisowy/Pustek Cisowskich, obowiązuje objazd: od pętli „Gdynia Dworzec Gł. PKP" do przystanku „3 Maja 02" ul. Wójta Radtkego, 3 Maja, Armii Krajowej, Władysława IV i 10 Lutego.


Linia 29

Trolejbusy linii 29 od godz. 16 w dniu 31 grudnia kursować będą objazdem.

W kierunku Dąbrowy Tesco, od przystanku „Bpa Okoniewskiego 01" do „Wzgórze Św. Maksymiliana - Kapliczka 02" ul. Morską, Warszawską, Śląską i al. Zwycięstwa.

W kierunku Grabówka obowiązuje objazd: od przystanku „Harcerska 01" do „Bpa Okoniewskiego 02" al. Zwycięstwa, ul. Władysława IV, al. Piłsudskiego, ul. Śląską, Warszawską i Morską. Na trasie objazdu obowiązywać będą wszystkie przystanki innych linii. Zamiast przystanku „Urząd Miasta - Świętojańska 01" obowiązuje przystanek „Wzgórze Św. Maksymiliana SKM 03".

W dniu 1 stycznia (w godz. 5-8) trolejbusy linii 29 kursować będą objazdem, od przystanku „3 Maja 01" do przystanku „Żwirki i Wigury 02" ul. 10 Lutego, Władysława IV, Obrońców Wybrzeża i Świętojańską. Na trasie objazdu obowiązywać będzie przystanek „Armii Krajowej" przy ul. Władysława IV.

Linia 204

W kursie w kierunku pętli „Norwida" o godz. 17.49 z przystanku „Plac Kaszubski 03" do przystanku „Armii Krajowej 02" wprowadzona zostaje trasa objazdowa: ul. Wójta Radtkego, Świętojańską, Jana z Kolna, 3 Maja, Armii Krajowej i Władysława IV. Na trasie objazdu nie obowiązują żadne przystanki.


Linia 282

W kierunku pętli „Węzeł F. Cegielskiej", od przystanku „Gdynia Dworzec Gł. PKP - Hala 03" do przystanku „Armii Krajowej 04" obowiązuje objazd ul. Wójta Radtkego, 3 Maja, Armii Krajowej i Władysława IV.


Linia 700

Kurs linii 700 z Dworca Morskiego o godz. 18.06 zostanie wykonany objazdem, od przystanku „Urząd Morski 02" do przystanku „Armii Krajowej 02", ul. Wendy, Portową, Jana z Kolna, 3 Maja, Armii Krajowej i Władysława IV.


Linia 710

Trolejbusy linii 710 kursować będą objazdem.

Z pętli „Stocznia Gdynia" oraz „Gdynia Dworzec Gł. PKP", od przystanku „Gdynia Dworzec Gł. PKP - Hala 03" do przystanku „3 Maja 02" ul. 3 Maja, Armii Krajowej, Władysława IV i 10 Lutego.

Z pętli „Kacze Buki", „Dąbrowa Miętowa", „Orłowo SKM - „Klif", „Sopot Reja" i „Węzeł F. Cegielskiej", od przystanku „Harcerska 01" do przystanku „Bpa Okoniewskiego 02", al. Zwycięstwa, ul. Władysława IV, al. Piłsudskiego, ul. Warszawską i Morską.

Wybrane kursy linii 710 z pętli „Kacze Buki" oraz „Dąbrowa Miętowa" realizowane będą ul. Świętojańską, Obrońców Wybrzeża, Władysława IV, 10 Lutego i Morską.


W przypadku dużej liczby uczestników koncertu i braku przejazdu przez skrzyżowanie ul. Władysława IV z ul. 10 Lutego, trolejbusy linii 23 i 24 oraz autobusy linii 105, 109, 125, 133, 147, 150, 152, 172 i 282 wycofane zostaną ze Śródmieścia i skierowane na ul. Śląską, Podjazd i Dworcową, trolejbusy linii 20, 25 i 28 skierowane zostaną na ul. Podjazd i Dworcową, a autobusy linii S na ul. Morską i Śląską.


Linie nocne N10, N20, N30, N40 i N94

Ze względu na brak przejazdu ul. Świętojańską oraz spodziewany utrudniony przejazd przez ul. Władysława IV, 10 Lutego i plac Konstytucji, autobusy linii nocnych: N10, N20, N30, N40 i N94 skierowane zostają na trasy objazdowe:


Schemat organizacji komunikacji miejskiej w sylwestrową noc w godzinach 23:00-2:30Linia N10

w godz. 23.00 - 2.30 autobusy linii N10 w kierunku Oksywia, od przystanku „Harcerska 01" do przystanku „Obłuże Centrum 03" kursować będą al. Zwycięstwa, al. Piłsudskiego, ul. Śląską, Morską, Estakadą Kwiatkowskiego i Unruga.

W kierunku Kaczych Buków obowiązuje objazd: od przystanku „Obłuże Centrum 05" do przystanku „Wzgórze Św. Maksymiliana - Kapliczka 02" Estakadą Kwiatkowskiego, ul. Morską, Śląską, Drogą Gdyńską i al. Zwycięstwa.

w godz. 2.30 - 4.30 autobusy linii N10 w kierunku Oksywia od przystanku „Harcerska 01" do przystanku „3 Maja 02" kursować będą al. Zwycięstwa, ul. Władysława IV, 10 Lutego i dalej stałą trasą linii.

W kierunku Kaczych Buków obowiązuje objazd: od przystanku „3 Maja 01" do przystanku „Wzgórze Św. Maksymiliana SKM 04" ul. 10 Lutego, Władysława IV i al. Zwycięstwa.


Linia N20

w godz. 23.00 - 2.30 autobusy linii N20 w kierunku Pustek Cisowskich od przystanku „Węzeł F. Cegielskiej 01" do przystanku „Bpa Okoniewskiego 02" kursować będą ul. Kielecką, Drogą Gdyńską, al. Zwycięstwa, al. Piłsudskiego, ul. Śląską i Morską,

W kierunku Chwarzna obowiązuje objazd: od przystanku „Gdynia Dworzec Gł. PKP - Morska 01" do przystanku „Węzeł F. Cegielskiej 02" ul. Morską, Śląską i Kielecką.

w godz. 2.30 - 4.30 autobusy linii N20 od przystanku „Węzeł F. Cegielskiej 01" do przystanku „3 Maja 02" kursować będą ul. Kielecką, Drogą Gdyńską, al. Zwycięstwa, ul. Władysława IV, 10 Lutego i dalej stałą trasą linii.

W kierunku Chwarzna obowiązuje objazd: od przystanku „3 Maja 01" do przystanku „Węzeł F. Cegielskiej 02" ul. 10 Lutego, Władysława IV, al. Piłsudskiego, Śląską i ul. Kielecką.


Linia N30

w godz. 23.00 - 2.30 autobusy linii N30 w kierunku Rumi od przystanku „Harcerska 01" do przystanku „Bpa Okoniewskiego 02" kursować będą al. Zwycięstwa, al. Piłsudskiego, ul. Śląską i Morską.

w godz. 2.30 - 4.30 autobusy linii N30 w kierunku Rumi od przystanku „Harcerska 01" do przystanku „3 Maja 02" kursować będą al. Zwycięstwa, ul. Władysława IV, 10 Lutego i dalej stałą trasą linii.


Linia N40

w godz. 23.00 - 2.30 trasa linii N40 w kierunku Pogórza rozpoczynać się będzie od przystanku „Gdynia Dworzec Gł. PKP - Morska.


Linia N94

w godz. 23.00 - 2.30 autobusy linii N94 w kierunku Pogórza Górnego od pętli „Węzeł F. Cegielskiej" do przystanku „Obłuże Centrum 03" kursować będą ul. Kielecką, Drogą Gdyńską, al. Zwycięstwa, al. Piłsudskiego, ul. Śląską, Morską, Estakadą Kwiatkowskiego i Unruga.

Dla linii N10, N20, N30 i N94, przez całą noc, zamiast przystanku „Urząd Miasta - Świętojańska 01" obowiązuje zatrzymanie na przystanku „Wzgórze Św. Maksymiliana SKM 03"


Dodatkowo, w godz. 23.00 - 2.30 obowiązują przystanki:

- „Śląska" przy ul. Śląskiej - w obu kierunkach,

- tymczasowy „Gdynia Dworzec Gł. PKP - Morska" przy ul. Morskiej w kierunku Obłuża, Chyloni i Rumi, przed skrzyżowaniem z ul. Warszawską - jako stały


Schemat organizacji komunikacji miejskiej w sylwestrową noc w godzinach 2:30 - 4:30Dodatkowo dla linii N10 i N94 obowiązują pozostałe przystanki innych linii na ul. Morskiej i Estakadzie Kwiatkowskiego, w tym przystanek „Hutnicza - Estakada 02" jako przystanki na żądanie.

W godz. 2.30 - 4.30 na trasie objazdu linii nocnych obowiązują przystanki:

- „Armii Krajowej" - w obu kierunkach,

- „Kilińskiego" - w obu kierunkach,

- „Urząd Miasta - Władysława IV" (wyłącznie dla linii N20).


Dodatkowa oferta dla pasażerów dojeżdżających i powracających z koncertu

w godz. 20.00-23.30, wykonane zostaną dodatkowe kursy na liniach: 20, 25, 28, 147, 150, 170, 172 i 282;
wykonany zostanie dodatkowy kurs na linii R z Rumi Dworca PKP do Gdyni o godz. 22.50, a kursy o godz. 20.55, 21.15, 21.35, 22.00 i 22.30 będą wykonywane jednocześnie przez 2 autobusy;

wszystkie wieczorne kursy na liniach: S, 150, 152 i 282 obsługiwane będą przez autobusy przegubowe;
w godz. 23.30-3.00 autobusy linii nocnych N10 i N20 funkcjonować będą co ok. 15 minut, a po godz. 3.00 co ok. 30 minut;
wykonane zostaną dodatkowe kursy na linii N30 z Gdyni Dworca Gł. PKP do Rumi w godz.: 0.30 - 4.00, z częstotliwością 30 minut;
wykonane zostaną dodatkowe kursy linii N94;
w czasie nasilonych powrotów z koncertu i pokazu sztucznych ogni uruchomione zostaną z Placu Konstytucji, na zasadzie regulacji, dodatkowe kursy na liniach N10, N20, N25, N28, N30 i N94.

Ze względu na spodziewane utrudnienia, obsługa przystanków zlokalizowanych bliżej terenu koncertu będzie niemożliwa.

Dodatkowe informacje na temat tras poszczególnych linii autobusowych oraz trolejbusowych organizowanych przez Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni można odnaleźć na stronie: www.zkmgdynia.pl. Zachęcamy także do korzystania z usług PKP Szybkiej Kolei Miejskiej w Trójmieście Sp. z o.o. www.skm.pkp.pl). Ww. przewoźnicy przygotowują na czas imprezy zmiany w rozkładach jazdy i trasach (szczegóły dostępne będą pod wskazanymi linkami).

W związku z opisanymi powyżej zmianami organizacji ruchu, uprzejmie informujemy, że w dniach 30 i 31 grudnia abonamenty Strefy Płatnego Parkowania typu M (upoważniające do parkowania w rejonie Skweru Kościuszki, na ulicach wyłączonych w tych dniach z ruchu oraz objętych zakazem zatrzymywania) będą upoważniały do parkowania w odległości do 200 m od granic strefy, w której wprowadzone będą zmiany.

Ze względu na wymogi bezpieczeństwa i porządku publicznego, wszystkich gości oraz stałych mieszkańców Gdyni prosimy o stosowanie się do zmienionej organizacji ruchu, a także wskazań biorących udział w zabezpieczeniu imprezy funkcjonariuszy Policji, strażników Straży Miejskiej oraz przedstawicieli służb porządkowych organizatora.

ikona