1173 (773) 2014-12-02 - 2014-12-11

Uniwersytecka poradnia prawna

W siedzibie Fundacji przy ul. Świętojańskiej 36/2 w każdy czwartek w godz. 16.00-18.00 dyżury pełnią studenci Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, którzy udzielają bezpłatnych porad prawnych, pomagają w sporządzaniu wstępnych opinii, nad których merytoryczną poprawnością czuwają pracownicy WPiA UG. Sprawy z jakimi można się zgłaszać dotyczyć mogą następujących dziedzin prawa: prawo cywilne, prawo karne, prawo administracyjne, prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, prawo podatkowe oraz prawa człowieka. Porady udzielane są w formie pisemnej.

ikona