Trzy gdyńskie kąpieliska – Redłowo, Śródmieście i Babie Doły są otwarte dla mieszkańców i turystów.
1173 (773) 2014-12-02 - 2014-12-11

Ważne dla osób niepełnosprawnych

Karty parkingowe wydane na podstawie przepisów, które obowiązywały do 30 czerwca 2014 roku zachowują ważność do dnia określonego jako data ważności karty, nie dłużej jednak niż do 30 czerwca 2015 roku.

ikona