1177 (777) 2015-01-16 - 2015-01-22

„Wsparcie osób niepełnosprawnych ruchowo IV”

Polskie Towarzystwo Laryngektomowanych Pomorski Oddział Rejonowy w Gdańsku z siedzibą w Gdyni zaprasza na bezpłatną naukę mowy zastępczej wszystkich chorych, którzy w wyniku przeprowadzonej operacji utracili głos i dotknięci zostali dolegliwościami utrudniającymi normalne życie. Stowarzyszenie zajmuje profilaktyką raka krtani, rehabilitacją poszpitalną głosu i mowy.
Dla członków Towarzystwa organizowane są m. in. obozy rehabilitacyjne z nauką mowy zastępczej, prowadzone są spotkania ze specjalistami z zakresu laryngologii, psychoterapii, fizykoterapii.
Zadanie współfinansowane jest ze środków miasta Gdyni.
Wszystkich, którzy chcą wstąpić do PTL mogą przyjść na zajęcia, które odbywają się w każdy czwartek od godz. 13.00 do 15.00 w Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych przy ul. 3 Maja 27/31.
Kontakt: Henryk Pilawski, tel. 58 698 07 56 lub 604 184 017.

ikona