1178 (778) 2015-01-23 - 2015-01-29

Młodzieżowa RM szuka opiekuna

Komisja Samorządności Lokalnej i Bezpieczeństwa zaprasza do zgłaszania kandydatów/ki na Opiekuna/Opiekunkę Młodzieżowej Rady Miasta Gdyni na okres kolejnej kadencji.
Zgłoszenie powinno zostać złożone przez dyrektora szkoły lub radnego miasta przewodniczącemu komisji Samorządności Lokalnej i Bezpieczeństwa Rady Miasta Gdyni za pośrednictwem Biura Rady Miasta (al. Marsz. Piłsudskiego 52/54, pok. 107, e-mail: biuro_rady_miasta@gdynia.pl, tel. 58 66 88 770 lub 773) i powinno zawierać list motywacyjny oraz CV kandydata/ki.
Termin zgłoszenia upływa 30 stycznia 2015 r.

ikona