1178 (778) 2015-01-23 - 2015-01-29

Rozlicz PIT

Kaszubska Fundacja Pomocy Potrzebującym rozpoczyna pomoc w rozliczeniu PIT za 2014 i zaprasza do Centrum Organizacji Pozarządowych w Gdyni przy ul. 3 Maja w każdy wtorek i każdą środę od godz. 17.00 do 19.00.

ikona