1178 (778) 2015-01-23 - 2015-01-29

Zapisy do...

Gimnazjum dla Dorosłych mieszczące się w Zespole Szkół Rzemiosła i Handlu w Gdyni, ul. Śmidowicza 49, tel. 58 625 38 59 posiada wolne miejsca w klasie trzeciej (semestr szósty). Nauka jest bezpłatna, a zajęcia odbywają się trzy dni w tygodniu (poniedziałek, wtorek, środa).
***
Społeczne Ognisko Muzyczne „Musica Sacra" w Gdyni z ponad 60-letnią tradycją mieszczące się w budynku Szkoły Muzycznej ul. Biskupa Dominika 13a zaprasza dzieci od pierwszego roku życia i dzieci w wieku od trzech do sześciu lat do przedszkola muzycznego na zajęcia muzyczno-ruchowe oraz wszystkich chętnych do nauki gry na dowolnie wybranym instrumencie. Telefon kontaktowy: 58 622 73 51.
***
20 marca 2015 r. w godzinach 15.00 - 19.00 Gimnazjum nr 1 przy ulicy 10 Lutego 26 zaprasza na Dzień Otwarty.
***
Towarzystwo Polsko - Niemieckie w Gdyni przyjmuje zapisy na zajęcia z języka niemieckiego dla młodzieży i dorosłych na wszystkich poziomach zaawansowania. Zajęcia organizowane są przy współpracy z GOETHE INSTITUT. Liczba miejsc ograniczona. Rozpoczęcie zajęć - II połowa lutego.
Zapisy telefoniczne do 12.02.2015 r. w poniedziałki i czwartki w godz. 10.00 - 11.30, tel. 513 37 46 46. Zapisy w siedzibie Towarzystwa, ul. Świętojańska 132: 23 stycznia 2015 w godz. 16.00 - 17.30. Można zapisać się też drogą mailową: e-mail: tpngdynia@op.pl
Strona internetowa: www.tpngdynia.dl.pl
***
Księgarnia KOGA zaprasza na pierwsze z serii warsztaty twórcze. 24 stycznia o godz. 14.00 odbędą się warsztaty robienia bransoletek makramowych. Mile widziane dzieci 7+ wraz z rodzicami. Można zdobyć umiejętność tworzenia modnych dodatków i prezentów dla bliskich osób.
Zapisy i informacje w księgarni, ul. Świętojańska 23, tel. 730 738 447.
Prowadząca: Magdalena Studzińska.
***
Pomorska Wyższa Szkoła Nauk Stosowanych w Gdyni zaprasza na studia podypolomowe na kierunkach:
- oligofrenopedagogika;
- logopedia szkolna;
- wczesne wspomaganie dzieci z autyzmem;
- edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna;
- syrdopedagogika i tyflopedagogika;
- wczesne nauczanie j. angielskiego;
- przygotowanie pedagogiczne.
W ofercie również studia licencjackie.
Informacje i zapisy: PWSNS w Gdyni, ul. Opata Hackiego 8-10, tel. 58 623 09 22 wew. 126, e-mail: rekrutacja@pwsns.edu.pl
Strona internetowa: www.pwsns.edu.pl
***
Pomorska Wyższa Szkoła Nauk Stosowanych w Gdyni zaprasza wszystkich zainteresowanych do udziału w kursie języka migowego. Oferuje 60 godzinne kursy I stopnia (podstawowy) i II stopnia (doskonalący).
Zajęcia prowadzone przez wykwalifikowanego wykładowcę języka migowego,
Termin realizacji kursu: III-VI.2015 r.
Strona internetowa: www.pwsns.edu.pl
***
Trwa rekrutacja na studia w Akademii Morskiej w Gdyni - na studia niestacjonarne I i II stopnia na semestr letni w roku akademickim 2014/2015, a także rekrutacja na studia stacjonarne II stopnia. Osoby zainteresowane studiami w Akademii Morskiej w Gdyni będą mogły składać dokumenty do 12 lutego 2015 roku. Dzień później, tj. 13 lutego 2015 roku nastąpi ogłoszenie wyników rekrutacji. Kandydaci na studia mogą rejestrować się w Systemie Elektronicznej Rekrutacji :
www.rekrutacja.am.gdynia.pl
Podczas rekrutacji na semestr letni kandydaci mogą składać aplikację na:
1. Wydział Elektryczny /www.we.am.gdynia/:
- studia stacjonarne II stopnia na kierunkach Elektrotechnika oraz Elektronika i Telekomunikacja,
- studia niestacjonarne I i II stopnia na kierunkach Elektrotechnika oraz Elektronika i Telekomunikacja.
2. Wydział Mechaniczny - www.wm.am.gdynia.pl:
- studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn.
3. Wydział Nawigacyjny - www.wn.am.gdynia.pl:
- studia stacjonarne II stopnia na kierunkach Nawigacja oraz Transport,
- studia niestacjonarne II stopnia na kierunku Nawigacja.
4. Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa: www.we.am.gdynia.pl
- studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia na kierunku Towaroznawstwo. Wszystkie informacje na temat oferty edukacyjnej uczelni, terminów i zasad rekrutacji uczelni znajdują się na naszej stronie internetowej: www.am.gdynia.pl w zakładce dla kandydatów.

ikona