1200 (1000) 2015-07-10 - 2015-07-30

Zbiórki krwi

Klub Honorowych Dawców Krwi przy Urzędzie Miasta Gdyni organizuje we wszystkie czwartki do 30 lipca 2015 r. w godz. 9.00 - 13.00, ambulansową zbiórkę krwi pod hasłem „Pracownicy Magistratu krew oddają - gdynian również zapraszają". Chętnych do oddania krwi zapraszamy na parking przed Urzędem Miasta Gdyni, al. Marsz. Piłsudskiego 52/54.
Krew będzie można także oddać 18 lipca w godz. 9.00 - 13.00 na Wiczlinie (ogród „Zielony”, brama nr 2/obok pętli autobusowej przy sklepie Biedronka).
Dawcą krwi lub jej składników może zostać:
- każda zdrowa osoba w wieku 18 - 65 lat
- o masie ciała przynajmniej 50 kg,
- legitymująca się dokumentem stwierdzającym tożsamość,
- ze zdjęciem i numerem PESEL wraz z adresem zameldowania.
Informacje dodatkowe, w jaki sposób się przygotować do oddania krwi oraz o tym jakich grup krwi brakuje, znajdują się na stronie: www.krew.gda.pl

ikona