Nocny Bieg Świętojański – zmiany w organizacji ruchu (21-22.06.2024)
1203 (1003) 2015-08-14 - 2015-08-27

Ogłoszenia

Prezydent Miasta  Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju 428, wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdynia położonej  w Gdyni przy ul. Szafranowej (część działki nr 219/5 km 31 obręb Wielki Kack o powierzchni 8 m²)  przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony –z przeznaczeniem na lokalizację miejsca do selektywnego gromadzenia odpadów, stanowiącego załącznik nr 1 do Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 2897/15/VII/P z 4.08.2015 roku.
Wykaz wywieszono od 6.08.2015 roku na okres 21 dni.

Zarząd Dróg i Zieleni
81-364 Gdynia, ul. 10 Lutego 24

ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 5.186.000 euro na wykonanie dokumentacji projektowej i rozbudowę systemu do zliczania rowerzystów w Gdyni
Pełna treść ogłoszenia dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego www.zdiz.gdynia.pl
SIWZ dostępna jest pod adresem www.zdiz.gdynia.pl/rzp/liczniki
Termin składania ofert: 21.08.2015 r. godzina 10.00, miejsce: w siedzibie Zamawiającego pok. 407. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami w sprawach merytorycznych: Rafał Studziński, tel. 58 761 20 35, w godz. 7.30 - 15.30, w sprawach proceduralnych: Kamila Kostkiewicz, tel. 58 761 20 86, w godz. 8.00 - 16.00.

Dyrektor Przedszkola nr 26 „Bajkowa Kraina” w Gdyni
ul. Starogardzka 10 A

zatrudni pracownika na stanowisko pomocy kuchennej od 1 września 2015 roku (na 7/8 etatu w godz. 8.30 - 15.30). Kandydat/ka winien posiadać wykształcenie minimum zawodowe. Mile widziane doświadczenie zawodowe. Wymagane są aktualne badania sanepidowskie.
Dokumenty wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych należy składać do 24 sierpnia 2015 r. na adres: przedszkole26gdynia@poczta.onet.pl lub u dyrektora przedszkola, (tel. 58 623 09 43  kom. 502 927 375).

Prezydent Miasta Gdyni ogłasza przetarg ustny nieograniczony
na oddanie w dzierżawę na czas oznaczony od 30.10.2015 r. do 2.11.2015 r. nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni, położonych w Gdyni przy ul. Witomińskiej,  ul. Spokojnej, ul. Kościelnej, ul. Owsianej, ul. Frezerów, ul. Kwiatkowskiego, ul. Arciszewskich  i ul. Źródło Marii, na prowadzenie handlu obwoźnego kwiatami i zniczami.
Przetarg na stoiska zlokalizowane przy ul. Witomińskiej i ul. Witomińskiej róg ul. Kieleckiej odbędzie się 29.09.2015r. o godz.13.00 w sali nr 105, na I piętrze budynku Urzędu Miasta Gdyni przy al. Marszałka Piłsudskiego 52/54.
Przetarg na stoiska zlokalizowane przy ul. Spokojnej, ul. Kościelnej, ul. Owsianej, ul. Frezerów, ul. Kwiatkowskiego, ul. Arciszewskich i ul. Źródło Marii odbędzie się 30.09.   2015 r. o godz. 13.00 w sali nr 105, na I piętrze budynku Urzędu Miasta Gdyni przy al. Marszałka Piłsudskiego 52/54.
Na stronach internetowych Urzędu Miasta Gdyni www.investgdynia.pl oraz w budynku Urzędu Miasta Gdyni przy al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 na IV piętrze obok pokoju  nr 428 na tablicy ogłoszeń i w Referacie Administrowania Gruntami – pokój nr 429 na IV piętrze Urzędu Miasta Gdyni znajduje się wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia oraz regulamin przetargu.
Dodatkowe informacje na temat organizacji i przebiegu przetargu oraz warunków przetargu można uzyskać pod nr tel. 58 668 85 33 i 58 668 81 53.

Prezydent Miasta Gdyni

informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń, znajdującej się obok pokoju 340, na III piętrze, budynku Urzędu Miasta Gdyni przy al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, wykazów:
1. stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 2903/15/VII/P Prezydenta Miasta Gdyni z 4.08.2015 roku - nieruchomości położonej przy ul. Biskupa Dominika o pow. 50 m², oznaczonej na karcie mapy KM 59, obręb Gdynia, obejmującej część działki nr 890  przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata;
2. stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 2904/15/VII/P Prezydenta Miasta Gdyni z 4.08.2015 roku - nieruchomości położonej przy ul. Batalionów Chłopskich o pow. 9 m², oznaczonej na karcie mapy KM 63, obręb Gdynia, obejmującej część działki nr 511/135  przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony;
3. stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 2902/15/VII/P Prezydenta Miasta Gdyni z 4.08.2015 roku - nieruchomości położonej przy ul. Jana Matejki o pow. 620 m², oznaczonej na karcie mapy KM 60, obręb Gdynia, obejmującej część działki nr 1248/291  przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 10 lat;
4. stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 2899/15/VII/P Prezydenta Miasta Gdyni z 4.08.2015 roku - nieruchomości położonej przy ul. Janusza Korczaka o pow. 38 m², oznaczonej na karcie mapy KM 70, obręb Gdynia, obejmującej działkę nr 484/35 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata;
5. stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 2898/15/VII/P Prezydenta Miasta Gdyni z 4.08.2015 roku - nieruchomości położonej przy ul. Lucjana Cylkowskiego o pow. 117 m², oznaczonej na karcie mapy KM 70, obręb Gdynia, obejmującej części działek nr 205/18, nr 207/18 oraz nr 478/35   przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata;
6. stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 2901/15/VII/P Prezydenta Miasta Gdyni z 4.08.2015 roku - nieruchomości położonej przy ul. Boh. Starówki Warszawskiej o pow. 60 m², oznaczonej na karcie mapy KM 70, obręb Gdynia, obejmującej część działki nr 463/35 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 2 lata;
7. stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 2900/15/VII/P Prezydenta Miasta Gdyni z 4.08.2015 roku - nieruchomości położonej przy ul. Gen. Jarosława Dąbrowskiego o pow. 880 m², oznaczonej na karcie mapy KM 63, obręb Gdynia, obejmującej części działek nr 370/12 oraz nr 995/9 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata;
Wykazy wywieszone są na okres 21 dni tj. od 5.08.2015 r. do 26.08.2015 r.

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 17
zatrudni strażnika ruchu drogowego w wymiarze pełnym od 1.09.2015 r. Mile widziane ukończenie kursu w Ośrodku Ruchu Drogowego. Wszelkie informacje w sekretariacie szkoły tel 58 620 89 78.

Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych, ul. Energetyków 13a

informuje, że dysponuje pomieszczeniem do wynajęcia o powierzchni 16,5 m² z przeznaczeniem na sklepik szkolny. Oferty z podaniem miesięcznej kwoty opłaty za najem (brutto) należy składać w sekretariacie szkoły w terminie 24 sierpnia 2015 r. do godz. 10.00. Szczegóły oferty na stronie internetowej: www.zst.gdynia.pl oraz BIP szkoły.

Prezydent Miasta Gdyni

wykonujący zadanie starosty z zakresu administracji rządowej informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni, na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju nr 424, wykazu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa - Prezydenta Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. inż. J. Śmidowicza, oznaczonej jako dz. nr 25/1, k.m. 127, obręb Gdynia, o pow. 444 m², przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste w formie bezprzetargowego dołączenia, na podstawie art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami.
Wykaz wywieszono na okres 21 dni, od 14.08.2015 r. do 4.09.2015 r.

Prezydent Miasta Gdyni

informuje o wywieszeniu przy pokoju 341 wykazów Nr 12/2015 i 13/201 lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców:
- wykaz 12/2015 Bp. Dominika 23 m 5, Ledóchowskiego 3 m 6 kl.C, Powstania Wielkopolskiego 76 m 1 kl.E, Warszawska 76 m 15.
- wykaz 13/2015 Pogodna 2 m 40, Świecka 4 m 34, Morska 210 m 46, Morska 97 m 36, Morska 29 m 25, 3 Maja 22-24 m 7 kl. A.
Wykaz 12/2015 wywieszono na okres 21 dni od 4.08.2015 r. do 25.08.2015 r. Wykaz 13/2015 wywieszono na okres 21 dni od 5.08.2015 r. do 26.08.2015 r.


Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju 428:
1. wykazu nieruchomości  stanowiącej własność Gminy Miasta Gdynia położonej  w Gdyni przy ul. A. Necla (część działki nr 1371/67, km 60 obręb Gdynia o powierzchni 35 m²)  przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony –z przeznaczeniem na lokalizację osłony śmietnikowej do selektywnego gromadzenia odpadów, stanowiącego załącznik nr 1 do Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 2940/15/VII/P z 4.08.2015 roku.
2. wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdynia położonej  w Gdyni przy ul. Zygmunta Augusta (część działki nr 995/413, km 54 obręb Gdynia o powierzchni 9 m²) przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony 3 lata – z przeznaczeniem na lokalizację schodów do lokalu usługowego będącego własnością Dzierżawcy, stanowiącego załącznik nr 1 do Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 2946/15/VII/P z 4.08.2015 roku.
Wykazy wywieszono na okres od 7.08.2015 roku do 28.08.2015 roku.

Prezydent Miasta Gdyni

informuje o sprzedaży z wolnej ręki samochodu osobowego
będącego własnością Gminy Gdynia o określonych poniżej parametrach: marka: Ford; model: Escape; wersja: 4WD aut; pojemność: 2967cm³/150kW (204KM); rodzaj silnika: z zapłonem iskrowym; kolor: srebrny 2-warstwowy z efektem metalicznym; rok produkcji: 2003, numer rejestracyjny: GA 6964P; nr VIN: 1FMYU93153KB89796. Miejsce postoju: Parking Strzeżony przy ul. Cisowskiej 12C w Gdyni. Po uprzednim umówieniu jest możliwość zapoznania się z operatem szacunkowym z wyceny pojazdu. Tel. 58 668 21 46, 58 668 21 43, 58 668 21 42. Wartość szacunkowa pojazdu wynosi 6500 zł /sześć tysięcy pięćset złotych/, cena sprzedaży wynosi 2200 zł /dwa tysiące dwieście złotych/. Pojazd można nabyć w dniach od 18.08.2015 r. do 20.08.2015 r. w godz. od 9.00 do 13.00 w pokoju nr 112 w Urzędzie Miasta Gdyni w Referacie Egzekucji Administracyjnej mieszczącym się w Gdyni, ul. 10 Lutego 24.

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o sprzedaży z wolnej ręki samochodu osobowego
będącego własnością Gminy Gdynia o określonych poniżej parametrach:
marka: Mitsubishi, model: Space Star 1,6, wersja: Comfort, pojemność: 1584cm³/72kW (98KM), rodzaj silnika: z zapłonem iskrowym, kolor: bordowy 2-warstwowy z efektem metalicznym, rok produkcji: 2003, numer rejestracyjny: GSL 83LF, nr VIN: XMCJNDG3A4F005479, miejsce postoju: Parking Strzeżony przy ul. Cisowskiej 12C w Gdyni. Po uprzednim umówieniu jest możliwość zapoznania się z operatem szacunkowym z wyceny pojazdu. Tel. 58 668 21 46, 58 668 21 43, 58 668 21 42. Wartość szacunkowa pojazdu wynosi 4700 zł /cztery tysiące siedemset złotych/, cena sprzedaży wynosi 1600 zł /jeden tysiąc sześćset złotych/.
Pojazd można nabyć w dniach 18.08.2015r. do dnia 20.08.2015r. w godzinach od 9.00 do 13.00 w pokoju nr 112 w Urzędzie Miasta Gdyni w Referacie Egzekucji Administracyjnej mieszczącym się w Gdyni, ul. 10 Lutego 24.

Zespół Szkół Nr 10 w Gdyni, 81-364 Gdynia, ul. Staffa 10

poszukuje dostawców artykułów żywnościowych dla potrzeb stołówki szkolnej w trybie zapytania o cenę. Formularz cenowy dostępny jest w sekretariacie szkoły lub w biurze intendenta od poniedziałku do piątku, w godz. 9.00-13.00. Oferty należy składać do 29 sierpnia 2015 roku.

Centrum Nauki EXPERYMENT w Gdyni

poszukuje kandydata na stanowisko: Kasjer.
Zgłoszenia można przysyłać drogą pocztową lub składać osobiście w biurze Centrum Nauki EXPERYMENT przy al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia, pok. 127 do 15.09.2015 roku. Pełna oferta dostępna jest na stronie internetowej www.experyment.gdynia.pl w zakładce Kariera.

Zespół Szkół nr 5 w Gdyni, ul. Orłowska 27/33
zatrudni nauczycieli:

- chemii w wymiarze 9/18 od 1.09.2015 r.
- języka polskiego w pełnym wymiarze godzin od 1.09.2015 - na zastępstwo.
Kandydaci proszenia są o składanie dokumentów w sekretariacie szkoły w godzinach 8.00-15.00 od poniedziałku do piątku lub wysłanie aplikacji mailem na adres: gim5orlowo@wp.pl

Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 26, ul. Tatrzańska 40 w Gdyni

informuje o możliwości wynajęcia sali gimnastycznej przez osoby dorosłe na: zajęcia sportowe, gimnastykę, koszykówkę. Szczegółowych informacji udziela sekretariat, tel. 58 620 66 64, fax. 58 661 52 50.ikona