1203 (1003) 2015-08-14 - 2015-08-27

Rady Dzielnic informują

Rada Dzielnicy Babie Doły, ul. Zielona 53, budynek SSP nr 28, informuje, że biuro Rady czynne jest w poniedziałek w godz. 15.00 - 19.00, środa w godz. 10.00 - 15.00, czwartek 10.00 - 15.00. Rada Dzielnicy Babie Doły informuje, że w sierpniu zawiesza się dyżury radnych dzielnicy i radnego Miasta oraz  funkcjonariuszy Policji i Straży Miejskiej. Na ponowne dyżury radni zapraszają mieszkańców od września br. Adres e-mail: rada.babiedoły@gdynia.pl, telefon: 58 665 84 14.

***

Rada Dzielnicy Chwarzno-Wiczlino zaprasza mieszkańców do kontaktu na e-mail:  rada.chwarzno@gdynia.pl oraz na stronę internetową: www.chwarznowiczlino.miasto.gdynia.pl i www.gdynia-chwarznowiczlino.info Biuro Rady Dzielnicy Chwarzno-Wiczlino nieczynne do 18 sierpnia.

W okresie wakacyjnym wszystkie dyżury zostają zawieszone. Ważne sprawy można zgłaszać do przewodniczącego zarządu dzielnicy Jakuba Ubycha, tel. 601 975 906 oraz e-mail: Jakub@ubych.pl

***

Rada Dzielnicy Chylonia informuje, iż w sierpniu dyżury radnych są zawieszone - urlop. Biuro czynne: poniedziałek i czwartek w godz. 8.00- 12.00, środa godz. 12.00 - 18.00. Radni zapraszają na dyżury od 2 września. Biuro Rady Dzielnicy Chylonia mieści się w Szkole Podstawowej nr 10,                     ul. Morska 192.

***

Rada Dzielnicy Cisowa informuje, że w okresie lipiec-sierpień dyżury radnych i funkcjonariuszy Policji i Straży Miejskiej zostaną zawieszone i będą wznowione we wrześniu. Biuro Rady, ul. Lniana 19, tel 58 664 35 51, e-mail rada.cisowa@gdynia.pl czynne w środy i czwartki w godz. 12.00 - 19.00 z wyjątkiem 12-20 sierpnia - przerwa urlopowa.

***

Rada Dzielnicy Dąbrowa, ul. Wiczlińska 33, tel. 58 629 85 66 informuje, że biuro Rady jest czynne w poniedziałki w godz. 14.30 - 18.30, środy w godz. 8.00 - 15.00                                                                              i czwartki w godz. 13.30 - 16.30. Aktualności: http://www.radadabrowa.pl/ oraz www.facebook.com/radadabrowa. Dyżury radnych dzielnicy w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca w godz. 18.00 - 18.30 w siedzibie Rady.

***

Rada Dzielnicy Działki Leśne, ul. Witomińska 8, tel. 58 661 64 78, e-mail: rada.dzialkilesne@gdynia.pl informuje, że w miesiącach lipcu i sierpniu nastąpi przerwa w dyżurach radnych dzielnicy i radnych miasta. Biuro Rady czynne jest: w poniedziałek w godz. 11.00 - 17.00, wtorek 10.00 - 14.00, środę 15.00 - 19.00.

***

Rada Dzielnicy Grabówek zaprasza mieszkańców do siedziby Rady w Szkole Podstawowej nr 17 przy ul. Grabowo 12 (tel. 58 621 83 37) w pon.14.30 – 18.00, środy, piątki 10.00 – 13.30, czwartki 15.30 – 19.00 oraz na dyżury radnych w każdy czwartek w godz. 17.00 - 18.00. W każdy 2 czwartek miesiąca w godz. 17.00 – 18.00 dyżur pełnią funkcjonariusze Straży Miejskiej i Policji.

***

Rada Dzielnicy Kamienna Góra zaprasza mieszkańców do biura przy al. Marsz. Piłsudskiego 18 i jednocześnie informuje o zmianie dni i godzin pracy biura.

Biuro czynne w poniedziałki od 12.00 do 19.00, wtorki od 17.00 do 19.00, czwartki od 12.00 do 17.00. Tel. 58 621 68 80, e-mail: rada.kamiennagora@gdynia.pl Dyżury radnych w sierpniu są zawieszone.

***

Rada Dzielnicy Karwiny, tel. 58 629 24 13, zaprasza mieszkańców dzielnicy do biura mieszczącego się w ZS nr 10 ul. Staffa 10 w poniedziałki  w godzinach 16.00-20.00, środy i czwartki w godzinach 9.00 - 14.00 (e-mail rada.karwiny@gdynia.pl). Strona internetowa: www.karwiny.miasto.gdynia.pl

Dyżury radnych w każdy poniedziałek miesiąca w godz. 18.00 - 19.00 - 13.07 - Krzysztof Lewandowski, 20.07  -  Aleksandra Pawłowska i Marek Dudziński, 27.07 - Marek Dudziński. W pierwszy poniedziałek miesiąca między 18.00  a 19.00 dyżur pełnią przedstawiciele Straży Miejskiej. W sierpniu przerwa wakacyjna.

***

Rada Dzielnicy Leszczynki, ul. Morska 186 (budynek IV LO) tel. 58 663 73 47. Biuro czynne: poniedziałek w godz. 8.00-13.00, wtorek w godz. 13.00-17.00, środa w godz. 8.00-13.00, e-mail: rada.leszczynki@gdynia.pl Rada Dzielnicy Leszczynki informuje, że w sierpniu zawiesza się dyżury radnych dzielnicy oraz funkcjonariuszy Policji i Straży Miejskiej. Na ponowne dyżury radni zapraszają mieszkańców od września br.

***

Rada Dzielnicy Mały Kack informuje, że biuro Rady Dzielnicy znajduje się w SP nr 13 przy ul. Halickiej 8, tel. 58 664 62 70. Biuro czynne w poniedziałek i środę w godz. 10.00 - 17.00. Kontakt e-mailowy: rada.malykack@gdynia.pl, strona internetowa: www.malykack.miasto.gdynia.pl W każdy pierwszy wtorek miesiąca w godz.17.00 - 18.00 dyżur pełnią radni dzielnicy i Radni Miasta Gdyni: Beata Szadziul i Sebastian Jędrzejewski. W miesiącu lipcu i sierpniu dyżury są zawieszone. Najbliższy dyżur - 1.09 na który zapraszają radni dzielnicy: Elżbieta Streng i Krzysztof Dosz.

Biuro Rady Dzielnicy będzie nieczynne do 17 sierpnia z powodu urlopu pracownika.

***

Rada Dzielnicy Obłuże informuje, że biuro Rady z siedzibą w Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. Podgórskiej 14, tel. 58 665 50 00, e-mail: rada.obluze@gdynia.pl czynne jest w poniedziałki w godz. 16.00 - 20.00 oraz w środy i czwartki w godz. 9.00 - 14.00. Rada Dzielnicy Obłuże informuje, że w okresie wakacyjnym dyżury radnych oraz funkcjonariuszy Policji i Straży Miejskiej zostają zawieszone. W  dniach 6 - 24 sierpnia Biuro Rady Dzielnicy będzie nieczynne- urlop pracownika.

***

Rada Dzielnicy Oksywie informuje, że biuro Rady z siedzibą w Szkole Podstawowej nr 33 przy ul. Godebskiego 8, e-mail: rada.oksywie@gdynia.pl, tel. 58 625 32 95 czynne jest: poniedziałki 14.00-18.00, wtorki w godz. 8.00 - 12.00, środy w godz. 8.00 - 12.00.

W sierpniu dyżury radnych zawieszone. Strona: http://oksywie.miasto.gdynia.pl/

***

Rada Dzielnicy Orłowo, ul. Orłowska 27 (budynek Szkoły Podstawowej nr 8), tel. 58 664 92 75, e-mail: rada.orlowo@gdynia.pl Strona internetowa: www.gdynia-orlowo.info

Do 6.08.2015 r. biuro Rady nieczynne z powodu urlopu pracownika biura. Radni dzielnicy dyżurują w czwartki w godz. 8.00 – 9.00. Dyżury radnego Miasta Jana Kłoska zostają zawieszone na cały okres wakacyjny.

***

Rada Dzielnicy Pogórze (biuro w Zespole Szkół nr 11, ul. Porębskiego 21, tel. 58 665 70 64, e-mail: rada.pogorze@gdynia.pl) informuje o nowych godzinach pracy biura. Poniedziałek w godz. 13.00 - 20.00, czwartek w godz. 11.00 - 18.00. Na okres wakacyjny dyżury odwołane.

***

Rada Dzielnicy Pustki Cisowskie -Demptowo informuje, że biuro Rady z siedzibą przy ul. Czeremchowej 1 tel. 58 664 56 21, e-mail: rada.pustkicis@gdynia.pl czynne jest w poniedziałki i środy w godz. 11.00 - 18.00. W sierpniu br. radni, funkcjonariusze Policji, oraz Straży Miejskiej nie pełnią dyżurów.

***

Biuro Rady Dzielnicy Redłowo w dniach w dniach od 12.08 do 20.08  będzie nieczynne. W okresie wakacyjnym dyżury radnych są zawieszone.

***

Rada Dzielnicy Śródmieście działa                        w Szkole Podstawowej nr 21 (tel. 58 661 90 68)  przy ul. Jana z Kolna 5. Biuro jest czynne: we wtorki w godz.12.00 - 18.00; środy w godz. 10.00 - 13.00; czwartki                                           w godz. 12.00 - 17.00. Radni dzielnicy dyżurują w każdy wtorek w godz. 17.00 - 18.00. Strażnicy miejscy dyżurują w pierwszy lub drugi wtorek miesiąca w godz. 17.00 - 18.00.  W sierpniu dyżury radnych i strażników miejskich zostają zawieszone. Przerwa urlopowa pracownika biura Rady do 18 sierpnia. W tym czasie biuro nieczynne.

***

Rada Dzielnicy Wielki Kack (biuro w SP 20 ul. Starodworcowa 36, tel. 58 629 44 03, e-mail: rada.wielkikack@gdynia.pl) informuje o nowych godzinach pracy biura: wtorek 8.00 – 14.00, środa 11.00 – 19.00.

***

Rada Dzielnicy Witomino - Leśniczówka zaprasza mieszkańców dzielnicy do kontaktu e-mailowego: rada.wit.lesniczowka@gdynia.pl, telefonicznego: 59 624 75 55, lub osobistego, ul. II MPS 9 w każdy wtorek i czwartek w godz. 17.00 - 18.00.  W sierpniu dyżury radnych miasta Gdyni: Joanny Zielińskiej     i Pawła Brutela zostają zawieszone.

 ***

Rada Dzielnicy Witomino-Radiostacja, ul. Narcyzowa 6 (budynek I ALO), informuje: biuro Rady czynne jest w każdy wtorek  w godz. 12.00 - 18.00 oraz środę w godz. 9.00 - 15.00, tel. 58 624 66 87, e-mail: rada.wit.radiostacja@gdynia.pl W każdy I wtorek m-ca w siedzibie Rady w godz. 16.00 - 17.00 dyżur pełni radny miasta Paweł Stolarczyk. W każdy III wtorek m-ca w godz. 17.00 - 18.00 dyżur pełni radny miasta Paweł Brutel.

W każdy IV wtorek m-ca w godz. 16.00 - 17.00 dyżur pełni radna miasta Danuta Styk. W każdy II wtorek m-ca w siedzibie Rady dyżur pełnią przedstawiciele Straży Miejskiej.

***

Rada Dzielnicy Wzgórze św. Maksymiliana informuje mieszkańców Wzgórza, że biuro Rady znajdujące się w Przychodni Zdrowia, pokój nr 05, ul. Legionów 67, tel. 58 620 87 69 czynne jest w wtorki i w czwartki od godz. 12.00 - 19.00, adres e-mail: rada.wzgorze@gdynia.pl

W godz. 18.00 - 19.00 dyżurują: radna Miasta Maja Wagner; IV czwartek miesiąca po uprzednim umówieniu się pod nr tel. 605 619 333. Radny Jan Kłosek dyżuruje na Wzgórzu św. Maksymiliana (siedziba Rady Dzielnicy) - II wtorek miesiąca, godz. 18.00 - 19.00.

W okresie wakacji dyżury Radnych Dzielnicy są zawieszone.

ikona