1206 (1006) 2015-09-11 - 2015-09-17

Rajd dla młodzieży - zapisy

Dyrekcja ZSO nr 4 (XIII Liceum Ogólnokształcącego, Gimnazjum nr 14) na Obłużu i dr Jarosław Kłodziński organizują 19 września 2015 roku pieszy Rajd Śladami Obrońców Kępy Oksywskiej 1939 roku.

Zaproszenie na żywą lekcję historii w plenerze kierowane jest do młodzieży wraz z nauczycielami gdyńskich szkół gimnazjalnych i licealnych. Patronat honorowy nad rajdem objął wiceprezydent Bartosz Bartoszewicz. Zgłoszenia na adres e-mail: kierownikadm@zso4gdynia.eu do środy 16 września 2015 roku. Odpowiedzi na pytania można uzyskać pod nr tel. 601 65 88 12.

ikona