1208 (1008) 2015-09-25 - 2015-10-01

Korzystne dla pasażerów zmiany w ofercie przewozowej gdyńskiej komunikacji miejskiej od 1 października 2015 r.

Od 1 października 2015 r. Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni zwiększa istotnie ofertę przewozową.
Wzrost liczby kursów nastąpi na liniach trolejbusowych 27 i 29 oraz autobusowych: 119, 121, 125, 141, 150, 152, 159, 160, 170, 180, 182, 190, 196 i 209. Celem tych zmian jest przywrócenie poziomu oferty przewozowej z okresu przed wprowadzeniem ograniczeń 2 kwietnia br.

Trolejbusy linii 27 wszystkimi kursami dojeżdżać będą ponownie do pętli w Kaczych Bukach. W szczycie popołudniowym wcześniej rozpocznie funkcjonowanie linia 29 (od godziny 12.00).
W sobotę i w niedzielę podwojona zostanie częstotliwość kursów na linii 27 - z 40 do 20 minut.
Na liniach autobusowych: 141, 150 i 152 wzrośnie częstotliwość kursów w godzinach wczesnoporannego szczytu przewozowego w dniu powszednim (do około godziny 6.30) - z 20 do 15 minut. Na liniach: 121, 125, 196 i 209 zostaną w tych godzinach uruchomione dodatkowe kursy. Pomiędzy godzinami 7 i 8 pojawi się dodatkowy kurs na linii 119.
W godzinach od 9.00 do 13.00 wznowione zostanie kursowanie autobusów linii 190 z częstotliwością co 20 minut, przy czym trasa tej linii na Witominie zostanie zmodyfikowana - prowadzić będzie ulicami: Stawną, Polną i Długą. Autobusy linii 190 będą dojadą do Starego Witomina także w godzinach szczytów przewozowych oraz w soboty. W związku z tym, autobusy linii 137 obsługiwać będą wyłącznie pętlę Witomino Leśniczówka. W tych samych godzinach podwojona zostanie częstotliwość kursów autobusów na linii 182 (z 40 do 20 minut).
Więcej kursów będzie wykonywanych także na linii 180, która funkcjonować będzie także w godzinach pomiędzy szczytami przewozowymi. Nowym rozwiązaniem na tej linii jest objęcie kursami w godzinach 9.30-17.00 pętli przy ul. Spokojnej (dotychczas nieobsługiwanej komunikacją miejską). Autobusy linii 180 będą zajeżdżać na tę pętlę w kursach z Karwin do Redłowa.
W porze szczytu popołudniowego przywrócone zostanie funkcjonowanie linii 159 oraz wzrośnie częstotliwość kursowania autobusów na linii 170.
W sobotę i niedzielę ponownie kursować będą autobusy linii 160, z częstotliwością co 40 minut
- w sobotę w godzinach 8.00-17.00, a w niedzielę - w godzinach 11.00-17.00.
W sobotę wznowione zostanie kursowanie autobusów linii 182 - z częstotliwością co 40 minut - w godzinach 8.00-17.00.
Przy zmianach w kwietniu br. na niektórych liniach zwiększona została liczba kursów lub nastąpiły wydłużenia tras (dotyczy to linii: 119, 133, 147, 172 i 282).
Wszelkie wprowadzone wówczas zmiany w ofercie przewozowej „na plus" zostaną utrzymane.

ikona