1208 (1008) 2015-09-25 - 2015-10-01

Spotkania dla podatników

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Gdyni organizuje następujące spotkania informacyjne:
- Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych - 25.09.2015 r. o godz. 9.00 w Gdyńskim Centrum Wspierania Przedsiębiorczości przy ul. 10 Lutego 24;
- Wybór formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych dla osób prowadzących działalność gospodarczą - 30.09.2015 r. o godz. 10.00 w Gdyńskim Centrum Wspierania Przedsiębiorczości przy ul. 10 Lutego 24;
- Samochód w firmie a prawo odliczenia podatku VAT - 30.09.2015 r. o godz. 12.00 w „Domu Rzemiosła" Gdynia, ul. 10 Lutego 33.

ikona