1208 (1008) 2015-09-25 - 2015-10-01

Zapisy do...

Dyrekcja Punktu Przedszkolnego „Magiczny Zamek'' informuje, że w placówce są trzy ostatnie wolne miejsca w grupie „zerówka z rozszerzonym angielskim" (5-latki) na rok szkolny 2015/16. Nasz Punkt Przedszkolny, wpisany do ewidencji szkół i przedszkoli Wydziału Edukacji, już 8 my rok skutecznie realizuje nauczanie zgodnie z programem zatwierdzonym przez MEN.
Zajęcia prowadzimy w dwóch językach: głównie angielskim, a także polskim. Rozwój dzieci wspomagamy terapią logopedyczną, pedagogiczną. Zapewniamy stałą opiekę psychologa. Bogata oferta zajęć dodatkowych: tańce, karate, gimnastyka korekcyjna. Rzetelnie przygotowujemy do szkoły, dbając o przyjazną atmosferę i indywidualne traktowanie każdego wychowanka. Zapraszamy dzieci w wieku powyżej 2 lat.
Punkt Przedszkolny Magiczny Zamek ul. Łowicka 86A, Mały Kack, tel. 517 195 596, e-mail: magiczny-zamek@wp.pl
Strona: www.magiczny-zamek.pl
***
Przedszkole Niepubliczne „Świat Smyka" w Chyloni, ul. Rozewska 25-29 ogłasza zapisy na nowy rok przedszkolny 2015/2016.
Zaprasza dzieci w wieku 2,5 - 5 lat. Przedszkole realizuje podstawę programową MEN. W ramach pobytu dzieci uczestniczą w zajęciach dodatkowych z j. angielskiego, informatyki, plastycznych i tanecznych oraz warsztatach naukowych i wyobraźni. Zapisy przyjmowane są pod nr tel. 605 29 07 69 lub na miejscu w placówce. Strona internetowa: www.swiatsmyka.pl
***
Szkoła Podstawowa nr 10 w Gdyni, ul. Morska 192, informuje, że są jeszcze miejsca w integracyjnym oddziale przedszkolnym. Placówka zaprasza dzieci z niepełnosprawnością (ruchową, intelektualną, autyzmem, niedowidzeniem, niedosłuchem). Dziecko musi posiadać orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Informacje w sekretariacie i u psychologa szkolnego tel. 58 623 06 33.
***
Pierwsze Prywatne Ognisko Muzyczne w Gdyni zaprasza na indywidualne lekcje gry na instrumentach muzycznych: pianino, keyboard, gitara, akordeon, skrzypce, flet, klarnet, obój, waltornia, wokal. Placówka wpisana do Rejestru Placówek Oświatowych Wydziału Edukacji. Zajęcia odbywają się w Szkołach Podstawowych: nr 12 (Witomino, ul. Stawna 4-6), nr 16 ( Pustki Cisowskie, ul.Chabrowa 43), nr 37 (Wiczlino, ul. Wiczlińska 93), nr 46 (Karwiny III, ul. Chwaszczyńska 26), nr 47 (Dąbrowa, ul. Nagietkowa 73), nr 48 (Chwarzno, ul. Jowisza 60), SP w Pogórzu (Kosakowo, ul. Szkolna 15), Przedszkole Fantazja (Chwarzno, ul. Staniszewskiego 1) oraz przy ul. Staffa 11/1 (Karwiny II). Kontakt: 503 114 336; e-mail: gdynia@ogniskomuzyczne.pl Strona: www.ogniskomuzyczne.pl
***
Towarzystwo Polsko-Niemieckie w Gdyni przyjmuje dodatkowe zapisy na zajęcia z języka niemieckiego dla młodzieży i dorosłych na wszystkich poziomach zaawansowania. Zajęcia organizowane są przy współpracy z GOETHE INSTITUT. Rozpoczęcie zajęć - wrzesień. Można zapisać się drogą mailową: e-mail: tpngdynia@op.pl, tel. 513 37 46 46.
Strona interntowa: www.tpngdynia.dl.pl
***
Zespół Szkół Budowlanych Gdynia, ul. Tetmajera 65, tel. 58 622 26 24 lub 58 622 08 22, przyjmuje zapisy absolwentów gimnazjum na rok szkolny 2015/2016 do:
- technikum budowlanego o 4-letnim cyklu nauczania w zawodach:
- technik budownictwa,
- technik renowacji elementów architektury.

Edukacja kończy się egzaminem maturalnym oraz potwierdzeniem kwalifikacji w zawodzie.
- Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 2 o 3-letnim cyklu nauczania. Nauka w klasach wielozawodowych w zawodach poszukiwanych na rynku pracy. Praktyka w nowoczesnych zakładach produkcyjnych, usługowych i rzemieślniczych.
- bezpłatne kwalifikacyjne kursy zawodowe dla absolwentów gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych:
organizacja i kontrolowanie robót budowlanych poczynając od zagospodarowania terenu budowy, wykonawstwo, utrzymanie i rozbiórkę obiektów.
sporządzanie kosztorysów oraz przygotowywanie dokumentacji przetargowej, gdzie uczymy pracy na komputerze z wykorzystaniem oprogramowania do kosztorysowania budowlanego.

Kursy odbywają się w systemie zaocznym w piątki, soboty i niedziele co 2 tygodnie. Kończą się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie.
Placówka dosyponuje internatem dla uczniów, w tym dziewcząt ze wszystkich gdyńskich szkół. Zgłoszenia telefoniczne przyjmuje kierownik internatu ZSB, ul. Tetmajera 65, tel. 58 622 17 42.
***
Akademia Informatyczna Cisco w Gdyni ogłasza zapisy na nową wersję szkoleń CCNA v 5.0 przygotowujących do Certyfikatów ICND1, ICND2. Spotkanie organizacyjne 22 września, godz 18.00. Nowość w ofercie szkoleniowej NDG Linux. Kontakt: Zespół Szkół Chłodniczych i Elektronicznych, Grabówek, ul. Sambora 48, sala 217 CNAP, 2 piętro, tel. 58 621 93 24. Wiecej informacji i dodatkowe zapytania http://cisco.zschie.pl, e-mail lai.cisco@zschie.pl
***
Gdyńskie Zaoczne Ogólnokształcące Liceum dla Dorosłych prowadzi zapisy do wszystkich klas: absolwentów zasadniczych szkół zawodowych, gimnazjum oraz szkoły podstawowej.
Adres: 81 - 067 Gdynia, ul. Morska 192, tel. 58 623 06 33 lub 666 856 410.
***
Kolegium Miejskie Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gdyni, jedyna taka Szkoła dla Dorosłych w Trójmieście, ul. Raduńska 21, tel./fax. 58 623 04 52, e-mail: kolegiummiejskie1@wp.pl zaprasza dorosłych (min. lat 17) do nauki w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych (3-letnim). Zajęcia odbywają się w systemie stacjonarnym (od wtorku do czwartku) dziennie lub wieczorowo oraz w systemie zaocznym piątki / soboty, co dwa tygodnie.
***
Kolegium Miejskie CKU Szkoła Policealna nr 10 dla Dorosłych w Chyloni, ul. Raduńska 21, tel./ fax 58 623 04 52, e- mail: kolegiummiejskie1@wp.pl ogłasza zapisy do 2-letniej Szkoły Policealnej dla Dorosłych - na podbudowie szkół średnich w zawodach: Technik Administracji; Technik Rachunkowości; Technik Informatyk; Technik Tyfloinformatyk; Technik Usług Kosmetycznych; Technik Ochrony Fizycznej i Mienia. Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym w piątki po południu i soboty, co 2 tygodnie.
Kolegium Miejskie CKU jest certyfikowanym przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Gdańsku ośrodkiem egzaminów potwierdzający kwalifikacje zawodowe absolwentów techników i szkół policealnych w zawodach: technik administracji, technik rachunkowości, technik informatyk, technik tyfloinformatyk, technik usług kosmetycznych, technik ochrony fizycznej i mienia.
Informacji na temat wymaganych dokumentów udziela sekretariat, czynny od poniedziałku do piątku.
Strona: www.kolegiummiejskie.info
***
Centrum Kursów M-Master (Gdynia, ul. Gedymina 48) zaprasza na kursy maturalne przygotowujące do egzaminu dojrzałości w 2016 roku. Początek zajęć koniec września/październik 2015 r. Zapisy trwają.
W ofercie kursy z języka polskiego, matematyki, języka angielskiego, fizyki, chemii, biologii, geografii, historii, WOS-u prowadzone przez wykwalifikowaną i przyjazną kadrę. Placówka prowadzi także zajęcia przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego oraz konsultacje indywidualne.
Zajęcia odbywają się w małych grupach od poniedziałku do piątku (w godzinach popołudniowych) oraz w soboty (przed południem) - raz w tygodniu po 135 minut. Strona internetowa: m-master.pl oraz funpage FB pod adresem facebook.com/mmastergdynia.
Zapisy pod numerem tel. 513 796 407, e-mailowo: info@m-master.pl, poprzez formularz kontaktowy zamieszczony na stronie oraz osobiście w siedzibie Centrum. Sekretariat otwarty od poniedziałku do piątku w godzinach 13.00 - 19.00.

ikona