1211 (1011) 2015-10-16 - 2015-10-22

Wybory parlamentarne 2015

25 października 2015 r. odbędą się wybory do Sejmu i Senatu RP. Wybierzemy swoich reprezentantów na czteroletnią kadencję. Siedziby obwodowych komisji wyborczych otwarte będą w godz. 7.00 - 21.00. Adres siedziby można znaleźć m.in. w wyszukiwarce Państwowej Komisji Wyborczej.

Każdy głosujący w wyborach do Sejmu otrzyma wielokartkową kartę zawierającą listy kandydatów na posłów. Na karcie tej można głosować tylko na jedną listę, stawiając znak „x" w kartce z lewej strony obok nazwiska jednego z kandydatów z tej listy, przez co wskazuje się jego pierwszeństwo do otrzymania mandatu. Postawienie znaku „x" w kartce obok nazwisk kandydatów z różnych list (na więcej niż jednej kartce karty do głosowania) lub niepostawienie znaku „x" w żadnej kratce powoduje nieważność głosu.Karta w wyrobach do Senatu jest pojedynczą kartą koloru żółtego. Na karcie zaznacza się nazwisko tylko jednego kandydata.Osoby, które nie mogą zagłosować w miejscu swojego zamieszkania, mają dodatkowe uprawnienia:

- jeśli wyborca nie wie, gdzie będzie przebywać 25 października, może głosować na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania, które pozwala zagłosować w dowolnym lokalu wyborczym w kraju i za granicą. Wniosek o wydanie zaświadczenia trzeba złożyć do 23 października 2015 r. w urzędzie gminy, w którym wyborca jest wpisany do stałego rejestru wyborców. Do urzędu musi się wybrać osobiście, złożyć wniosek i od ręki odebrać zaświadczenie.

25 października 2015 r., osoby niepełnosprawne ruchowo, podczas głosowania, mogą skorzystać, z przeznaczonego specjalnie dla nich, bezpłatnego transportu do lokalu wyborczego oraz z powrotem. Zamówienia na transport można składać pod numerem telefonu 58 623 50 78 w dni powszednie w godz. 6.00-20.00, a w soboty i niedziele w godz. 9.00-18.00. W niedzielę wyborczą zamówienie transportu oraz przewóz osób niepełnosprawnych odbywać się będzie w godz. 7.00-21.00.

Zobacz także:
- listy zarejestrowanych kandydatów na posłów w okręgu wyborczym nr 26

- listy zarejestrowanych kandydatów na senatora w okręgu wyborczym nr 64


ikona