1211 (1011) 2015-10-16 - 2015-10-22

Zmiany w gospodarce odpadami

Przygotuj się do wyższego standardu - zmiany w systemie gospodarki odpadami.
1 stycznia 2016 roku w gdyńskim systemie gospodarki odpadami zaczną obowiązywać zmiany skutkujące znacznym podwyższeniem standardu usługi świadczonej przez miasto. W szczególności firma odbierająca odpady komunalne z terenu Państwa nieruchomości wyposaży nieruchomość w pojemniki na odpady (w zabudowie jednorodzinnej - w pojemniki na odpady zmieszane i worki na odpady zbierane w sposób selektywny, w zabudowie wielorodzinnej - w pojemniki na odpady zmieszane i zbierane w sposób selektywny).
Pojemniki dostarczane będą w okresie od 2 listopada do 31 grudnia 2015 roku, mieszkańcy zabudowy jednorodzinnej otrzymają też pakiet startowy worków (po 2 worki na odpady z plastiku, papieru i szkła). Kolejne worki dostarczane będą na bieżąco przy odbiorze odpadów selektywnych wg zasady: nowy worek za każdy zapełniony worek danej frakcji odpadów zbieranych selektywnie.
WAŻNE! Jeżeli aktualnie dzierżawisz pojemniki na odpady, dokonaj wypowiedzenia umowy dzierżawy ze skutkiem na koniec 2015 roku!
Właściciele nieruchomości nie będą musieli ponosić dodatkowych kosztów związanych z zapewnieniem pojemników poprzez ich dzierżawę lub zakup. Koszty związane z pojemnikami i ich utrzymaniem (czyszczenie, naprawa itp.) będą ujęte w opłacie śmieciowej.
Strona internetowa: www.smieciodnowa.pl

ikona