1234 (1034) 2016-04-22 - 2016-04-28

Pomoc sąsiedzka na Obłużu

Mieszkańcy SM „Posejdon” i RSM na Obłużu oraz Jarosław Kłodziński Radny Miasta Gdyni zapraszają do odtworzenia chodnika łączącego ulicę Jantarową z Płk. Dąbka.  
W sobotę 23 kwietnia od godz. 10.00 wszyscy, którzy chcą pomóc, spotykają się przy chodniku. Obrzeża i płyty chodnikowe są z Zarządu Dróg i Zielni, żwir z RSM, materiały i narzędzia należą do mieszkańców z dwóch spółdzielni.

ikona