1234 (1034) 2016-04-22 - 2016-04-28

Szansa dla bezrobotnych

Powiatowy Urząd Pracy w Gdyni zaprasza pracodawców do składania wniosków o organizację prac interwencyjnych.
Zatrudniając w ramach prac interwencyjnych osobę zarejestrowaną w PUP na 9 miesięcy, otrzymają zwrot części kosztów poniesionych na jej wynagrodzenie oraz składki ZUS przez okres do 6 miesięcy.

Urząd Pracy pomaga rekrutować osoby, które, nie ukończyły 30 lat i należą do tzw. młodzieży NEET (tzn. nie pracują, nie kształcą się i nie szkoliły się w okresie ostatnich 4 tygodni). Prace interwencyjne są realizowane w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie miasta Gdynia i miasta Sopot (II)”. Więcej informacji na stronie: www.pupgdynia.pl i w Urzędzie Pracy: I piętro, pok. 104, tel. 58 620 49 64 (wew. 104), e-mail: refundacje@pupgdynia.pl

ikona