Nocny Bieg Świętojański – zmiany w organizacji ruchu (21-22.06.2024)
1234 (1034) 2016-04-22 - 2016-04-28

Z Gdyni w świat - innowacje społeczne

Zwycięstwo w tym konkursie to dla gdyńskiego Laboratorium Innowacji Społecznych duży sukces, a zarazem wyzwanie. Już niebawem, razem z trzema partnerami, będzie występować ono w roli mentora - wspierać w rozwoju pomysły na nowatorskie usługi opiekuńcze dla osób zależnych. Wartość projektu to niemal 3 miliony zł.


Konkurs na inkubację innowacji społecznych odbył się pod egidą Ministerstwa Rozwoju. Jeden ze zwycięskich projektów, którego uczestnikiem jest Laboratorium Innowacji Społecznych, to „Innowacje na ludzką miarę - wsparcie rozwoju mikroinnowacji w obszarze usług opiekuńczych dla osób zależnych". Jego głównym celem jest wspieranie innych podmiotów we wdrażaniu innowacyjnych społecznie rozwiązań. Chodzi o poszukiwanie i wspieranie w realizacji pomysłów, które osobom zależnym i ich opiekunom pomogą w lepszym codziennym funkcjonowaniu.


Chcemy, by doświadczenia Gdyni w zakresie wspierania osób niepełnosprawnych czy aktywizacji, wspierania i opieki nad osobami starszymi upowszechnić i przekazać kolejnym podmiotom. W tej chwili, jako uczestnik zwycięskiego konsorcjum, będziemy organizowali konkursy i wyłaniali na terenie całej Polski ciekawe pomysły. Później będziemy wspierali je tak, by innowacje społeczne w dziedzinie wspierania osób zależnych się upowszechniały - tłumaczy Wiceprezydent Gdyni ds. Innowacji Michał Guć.


Projekt realizowany będzie wspólnie z Fundacją Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia" z Warszawy, Miastem Stołecznym Warszawa oraz Ecorys Polska Sp.z o.o. Najważniejsze cele, jakie spełnić mają realizowane w ramach programu projekty, to m.in. umożliwienie funkcjonowania w społeczeństwie mimo trudności wynikających ze schorzenia lub niepełnosprawności czy wsparcie osób starszych, które mają skłonność do izolowania się.


Liczba seniorów i osób z niepełnosprawnościami stale rośnie. Oferowanie im różnych form wsparcia, aby mogły w miarę swoich możliwości normalnie funkcjonować jest coraz większym wyzwaniem - dodaje Michał Guć.


Projekt będzie współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Rozpocznie się w czerwcu 2016, a skończy z początkiem 2019 roku.

ikona