1234 (1034) 2016-04-22 - 2016-04-28

Zaproszenie do współpracy

Rada Dzielnicy Obłuże zaprasza firmy do składania ofert na realizację obsługi artystyczno-technicznej festynu, który odbędzie się 18 czerwca 2016 roku przy skwerze im. Ireny Kwiatkowskiej.

Mile widziane spektakle interaktywne oraz zabawy rytmiczno-muzyczne dla dzieci. Rada zaprasza również do współpracy instytucje, podmioty gospodarcze, oraz osoby fizyczne chętne do zaprezentowania swojej działalności, tj.: gastronomia, sprzedaż, usługi, reklama itp. Oferty należy składać osobiście w Biurze Rady Dzielnicy (budynek Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej, Gdynia ul. Podgórska 14) w poniedziałki w godz. 16.00-20.00, środy i czwartki w godz. 9.00-14.00,tel. 58 665 50 00 lub przesyłać na adres e-mail: rada.obluze@gdynia.pl do dnia 29 kwietnia br.

ikona