Uwaga! W sobotę PKO Gdynia Półmaraton. Sprawdź zmiany w organizacji ruchu.
1235 (1035) 2016-04-29 - 2016-05-12

1% na organizacje pożytku publicznego –wyjaśnienie

Co roku wspólnie z Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych włączamy się w akcję 1% podatku na działalność organizacji pożytku publicznego. Promujemy te organizacje, które działają na terenie miasta i prowadzą działania na rzecz mieszkańców Gdyni. Listę organizacji wraz z opisami publikujemy w kolejnych wydaniach „Ratusza”. Informacja dotycząca organizacji o nr KRS 0000274840 (dotychczas Franciszkańskie Centrum Kultury im. Jana Pawła II w Gdyni ), w chwili obecnej nie jest już aktualna, ze względu na zmiany, jakie w czasie trwania kampanii przeprowadziła organizacja. Oto zaktualizowana informacja:
STOWARZYSZENIE RODZINA KULTURA SPORT - REGIONALNY KLUB SPORTOWY
- KRS: 0000274840
- strona internetowa: www.rksgdynia.pl
- adres: ul. Kaliska 35a, 81-502 Gdynia
Stowarzyszenie RODZINA KULTURA SPORT - REGIONALNY KLUB SPORTOWY jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych mającym na celu wszechstronny rozwój sportu i kultury, a w szczególności umożliwienie aktywnego uczestnictwa w zajęciach sportowych, kulturalnych i innych  rodzin, dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych bez względu na ich status materialny, pochodzenie społeczne, płeć, czy dotychczasowe osiągnięcia. Poprzez promocję sportu, rekreacji i spontanicznej oddolnej kultury jako nieodzownych elementów potrzebnych do wszechstronnego rozwoju dzieci od najmłodszych lat i organizację dla ich rodzin wypoczynku, profesjonalnych treningów i urozmaiconych zajęć Stowarzyszenie Rodzina Kultura Sport – Regionalny Klub Sportowy tworzy okazję do twórczego spędzania wolnego czasu i do rozwoju osobistego swoich Członków i Odbiorców.
Za zaistniałą sytuację przepraszamy.

ikona