1355 (1055) 2019-02-22 - 2019-02-28

Czas na studia podyplomowe

Zostały ostatnie wolne miejsca na studiach podyplomowych Mediacje Rodzinne oraz Zarządzanie Projektem, które rozpoczną się w WSAiB im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni jeszcze zimą.
Kierunek Mediacje Rodzinne – dający uprawnienia do wykonywania zawodu mediatora rodzinnego, realizowany jest pod patronatem Prezesa Sądu Okręgowego w Gdańsku oraz Polskiego Centrum Mediacji.
Drugi kierunek Zarządzanie Projektem, organizowany we współpracy z Altkom Akademią, umożliwia zdobycie międzynarodowych certyfikatów z obszaru zarządzania projektami. Wszystkie zajęcia prowadzone są przez praktyków.
Więcej informacji w Wyższej Szkole Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego (ul. Kielecka 7), tel. 58 660 74 28.

ikona