Wypadek na lotnisku w Babich Dołach. Piknik Lotniczy odwołany. Szczegóły w komunikacie.
1355 (1055) 2019-02-22 - 2019-02-28

W marcu wybory do Rad Dzielnic Gdyni

Zarządzenie Prezydenta Gdynia z 11 lutego 2019

Zarządzenie Prezydenta Gdynia z 11 lutego 2019

W niedzielę 31 marca gdynianie wybiorą radnych dzielnic. Przygotowania do wyborów ruszają pełną parą. Prezydent Gdyni podpisał dziś zarządzenie w sprawie wyborów do rad dzielnic Miasta Gdyni, wyznaczenia kalendarza wyborczego oraz numerów okręgów wyborczych i liczby mandatów w okręgach.
 
Ustalony został kalendarz wyborczy, zgodnie z którym między innymi:
· od 18 lutego do 1 marca 2019 r. w godzinach od 8.00 do godz. 16.00 w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miasta Gdyni przy al. Marsz. Piłsudskiego 52/52 (pok. 216) przyjmowane będą zgłoszenia kandydatów do obwodowych komisji wyborczych (na terenie Miasta utworzono 60 obwodów głosowania); nabór do obwodowych komisji wyborczych będzie się odbywał wg kolejności zgłoszeń; w skład komisji wchodzi od 5 do 7 osób, w tym z urzędu wskazany przez Prezydenta pracownik samorządowy gminy lub gminnej jednostki organizacyjnej.
Członek komisji otrzyma dietę w wysokości 200 zł., przewodniczący komisji - 270, zastępca - 230 zł.
· do 1 marca w godzinach od 8.00 do godz. 16.00, a w dniu 1 marca do godz. 20.00 Miejska Komisja Wyborcza ds. Wyborów do Rad Dzielnic przyjmować będzie zgłoszenia kandydatów na radnych w pok. 216 Urzędu Miasta Gdyni, al. Marsz. Piłsudskiego 52/52;
Uwaga! Na każdej karcie wykazu osób popierających należy wpisać nazwisko/nazwiska kandydatów na radnych.
· do 11 marca powołane zostaną obwodowe komisje wyborcze;
· 11 marca będzie sporządzony spis wyborców, który zostanie udostępniony do wglądu zainteresowanym wyborcom w Urzędzie Miasta al. Marsz. Piłsudskiego 52/52 (pok. 60);
· do 18 marca zostanie podana do publicznej wiadomości informacja o zarejestrowanych kandydatach na radnych;
· do 22 marca wyborcy niepełnosprawni o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz  wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 75 lat, mogą składać wnioski o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania, w Referacie Ewidencji Ludności i Meldunków w Urzędzie Miasta, al. Marsz. Piłsudskiego 52/52 (pok. 60);
· głosowanie odbywać się będzie w godz. 8.00 - 20.00 w lokalach obwodowych komisji wyborczych.

Szczegółowych informacji udziela Wydział Organizacyjny Urzędu Miasta Gdyni (al. Marsz. Piłsudskiego 52/54), nr telefonu 58 66 88 600, 58 66 88 611. Druki zgłoszeń kandydatów do obwodowych komisji wyborczych, zgłoszenia listy kandydatów na radnych, wzór listy poparcia kandydatów na radnych można uzyskać w pok. 216 II piętro lub ze strony www.gdynia.pl/BIP.

  • ikonaOpublikowano: 21.02.2019 12:00
  • ikona

    Autor: Dorota Nelke (d.nelke@gdynia.pl)

  • ikonaZmodyfikowano: 21.02.2019 12:00
  • ikonaZmodyfikował: Dorota Nelke
ikona