1366 (1066) 2019-05-17 - 2019-05-23

Rekrutacja do szkół średnich

Ruszyła rekrutacja do gdyńskich szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2019/2020. Przeprowadzona jest w formie elektronicznej. Potrwa do 18 czerwca 2019 r. do godz. 15.00.
Kandydat rejestruje się w systemie na stronie: https://nabor-pomorze.edu.com.pl/
Kandydat spoza Gdyni zakłada indywidualne konto dostępu do systemu (samodzielnie lub z pomocą szkoły pierwszego wyboru), a następnie wprowadza swoje dane osobowe. Zachęcamy do zapoznania się z treścią podręcznika dla kandydata szkoły podstawowej oraz dla kandydata szkoły ponadgimnazjalnej.
Wszelkie informacje dotyczące oferty edukacyjnej, terminów czy sposobu przeliczania ocen na punkty dostępne są na https://nabor-pomorze.edu.com.pl/.

ikona