1372 (1072) 2019-06-28 - 2019-07-11

Kształć się całe życie

Wojewódzki Zespół Szkół Policealnych (ul. Żeromskiego 31) prowadzi zapisy na następujące kierunki (2019/2020): technik masażysta, higienista stomatologiczna, asystentka stomatologiczna, technik usług kosmetycznych, opiekunka dziecięca, terapeuta zajęciowy, opiekunka środowiskowa, technik sterylizacji medycznej, opiekun medyczny.
Organizowane są również kwalifikacyjne kursy zawodowe: technik usług kosmetycznych, opiekunka dziecięca i opiekun medyczny dla osób z wykształceniem od podstawowego.
Rekrutacja trwa do 28 sierpnia. Informacje: tel. 58 620 81 17, e-mail: sekretariat@msz.vti.pl i na www.wzspgdynia.pl.

ikona